Δελτια Τυπου

Αξιοποίηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων

Ερώτηση Στ. Γκίκα για την Αξιοποίηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων
Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη

Θέμα: Αξιοποίηση Περιφερειακών Αεροδρομίων

Κύριε Υπουργέ,

Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στον ημερήσιο τύπο, σημαντικό ρόλο για την εκταμίευση μέρους της δόσης των 7,2 δις, ευρώ θα διαδραματίσει η πορεία των αποκρατικοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωριστή σημασία έχουν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η αξιοποίηση είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο και παράλληλα να δώσουν ανάσα ρευστότητας στο κράτος.

Στην επιστολή του Υπουργού Οικονομικών κ. Βαρουφάκη προς τον Πρόεδρο του Europgroup κ. Jeroen Dijsselbloem από 23 Φεβρουαρίου 2015, που αφορά στο πρώτο πακέτο των διαρθρωτικών αλλαγών που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση, αναφέρεται ρητά η υποχρέωση της Κυβέρνησης να μην ανακαλέσει ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί, ή όπου η διαγωνιστική διαδικασία ευρίσκεται σε τελικό στάδιο. (Commit not to roll back privatizations that have been completed. Where the tender process has been launched the government will respect the process, according to the law).

Επειδή η παρούσα Κυβέρνηση, δια δηλώσεων διαφόρων Υπουργών, Βουλευτών της Συμπολίτευσης αλλά και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Φίλη, άλλοτε αναφέρονται σε ακύρωση της παραχώρησης και άλλοτε στην αλλαγή των όρων της σύμβασης, παρότι η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αφού υπάρχει ανάδοχος,

Επειδή, ο εν λόγω διαγωνισμός, θα αποφέρει εφάπαξ τίμημα ύψους 1,234 δισ. Ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό σε σχέση π.χ. με το αντίστοιχο τίμημα της παραχώρησης των 48 αεροδρομίων της Ισπανίας, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται να εισπράξει συνολικά για τα επόμενα 40 έτη περίπου 10 δισ. Ευρώ,

Επειδή το ομιχλώδες αυτό τοπίο επηρεάζει αρνητικά το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Χώρα μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Ποιες είναι επακριβώς οι προθέσεις του σχετικά με την παραχώρηση και αξιοποίηση των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων;

Αν βρίσκεται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο για τροποποίηση των όρων της παραχώρησης; Και αν ναι, σε τι θα συνίστανται οι όποιες τροποποιήσεις; Τι περαιτέρω όφελος θα υπάρχει για το Δημόσιο;