Απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτηση του Στ. Γκίκα για το Έργο Αποχέτευσης Λυμάτων του Δήμου Παξών

Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2015
Απάντηση στην Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέφανος Γκίκας για την υλοποίηση του Έργου κατασκευής Αποχέτευσης Λυμάτων στο Δήμο Παξών απέστειλε ο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Ο Βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί πότε θα εκταμιευθεί το ποσό των 3,5 εκατ. Ευρώ, που υπολείπεται για να ολοκληρωθεί το έργο, αλλά και αν προτίθεται το Υπουργείο να το εντάξει και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020), αφού σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Δήμος Παξών, ένα τμήμα της αποχέτευσης του Γαΐου δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί με την προηγούμενη χρηματοδότηση.

Στην Απάντηση διευκρινίζεται, ότι το έργο εντάχθηκε το 2015 στο Π.Δ.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό 8.519.986,83 Ευρώ. Όσον αφορά στην υλοποίησή του, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου ενημερώνει, ότι το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί στην κατηγορία «Έργα που ολοκληρώνονται εντός του ΕΣΠΑ 2007-2013», πράγμα που σημαίνει, «ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου».