Δελτια Τυπου

Απάντηση του Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για την Έδρα του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων

Απάντηση στην από 17.9.2020 επιστολή του προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για τον ορισμό της έδρας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) Ιονίων Νήσων, έλαβε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας.

Ο Υφυπουργός παρουσιάζει στην επιστολή του τους λόγους για τους οποίους επελέγη ως έδρα του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων η Λευκάδα και όχι η Κέρκυρα, όπως και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για αυτή την επιλογή. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέγερσης των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ζητήθηκε από κάθε Περιφέρεια να υποδείξει κατάλληλα διαθέσιμα οικόπεδα, προς τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Από την ανωτέρω διαδικασία προκρίθηκε η πρόταση κατασκευής του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων στη νήσο της Λευκάδας, πρόταση η οποία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο τεχνικά και νομικά επίπεδο, αποτέλεσμα διαρκούς επικοινωνίας και αγαστής συνεργασίας με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας.

Η κατασκευή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στο νησί της Λευκάδας, εξασφαλίζει την κεντροβαρική γεωγραφική χωροθέτηση της κρίσιμης αυτής επιχειρησιακής δομής, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την απρόσκοπτη και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω οδικού δικτύου που συνδέει το συγκεκριμένο νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε ότι η διαρκής και απρόσκοπτη, ανεξαρτήτως συνθηκών, οδική σύνδεση είναι σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα, καθώς τα Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., πέρα από τον επιχειρησιακό τους ρόλο θα αποτελούν και τον βασικό χώρο αποθήκευσης υλικών αναγκαίων για την άμεση απόκριση σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεων.» 

Στην επιστολή σημειώνεται ότι ένα από τα 4 Τοπικά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα λειτουργήσει στην Κέρκυρα.

Σε συνέχεια της απαντητικής επιστολής του Υφυπουργού, ο Στέφανος Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων απάντησε άμεσα στην επιστολή που του απέστειλα προκειμένου να καταθέσω τον προβληματισμό μου για την μη επιλογή της Κέρκυρας ως έδρα του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων.

Το σκεπτικό της Πολιτικής Προστασίας, που παρουσιάζεται αναλυτικά στην απαντητική επιστολή του κ. Χαρδαλιά, βασίζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια που αν και διατηρώ σημαντικές επιφυλάξεις, τα  κατανοώ.

Συγκεκριμένα η προϋπόθεση «για διαρκή και απρόσκοπτη, ανεξαρτήτως συνθηκών, οδική σύνδεση» είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν γνώριζα.

Σε κάθε περίπτωση εστιάζω την προσοχή μου στην υλοποίηση του Κερκυραϊκού Τοπικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό θα είναι μία επιχειρησιακή δομή, ικανή να διαχειριστεί σε επίπεδο Π.Ε. Κέρκυρας κρίσεις και κινδύνους και θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα, τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και υποστηρικτικό εξοπλισμό και κατάλληλα στελεχωμένο. 

Συνολικά πρόκειται για έναν σχεδιασμό ο οποίος όταν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία θα συνδράμει τα μέγιστα στην διαχείριση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κρίσεων και κινδύνων.»