Αύξηση Δημόσιας Δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος Leader για την Κέρκυρα

Ο Στ. Γκίκας ζητάει αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης για το Πρόγραμμα Leader Κέρκυρας
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα: Αύξηση Δημόσιας Δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος Leader για την Κέρκυρα

Κύριε Υπουργέ,

Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ) ολοκλήρωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2015 με μεγάλη επιτυχία την 3η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Leader από το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 4.881.460,39€ με Δημόσια Δαπάνη 2.533.368,51€.

Η επιτυχία έγκειται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη πρόσκληση κατατέθηκαν 98 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 16.961.980,64€ και Δημόσιας Δαπάνης 8.726.383,91€, που σημαίνει ότι η προκυρρησσόμενη Δημόσια Δαπάνη υπερκαλύφθηκε κατά 3,5 φορές.

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι από τις δύο πρώτες προσκλήσεις ενδιαφέροντος ευρίσκονται ήδη σε εξέλιξη είκοσι πέντε (25) έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.406.729,02€.

Επειδή η προσπάθεια της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤA στην ανάπτυξη επιχειρήσεων μεταποίησης και τυποποίησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς,

Επειδή αποτελεί αυτονόητο στόχο η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, κάτι που μπορεί να φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για την οικονομία του νησιού,

Επειδή έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πόλων, όπως είναι το νησί των Διαποντίων Νήσων Ερείκουσα, όπου υλοποιήθηκε ήδη μία ιδιωτική επένδυση, υλοποιούνται άλλες τρεις (3) από τις δύο πρώτες προσκλήσεις επένδυσης και στην τρίτη πρόσκληση υποβλήθηκαν επιπλέον εννέα (9) προτάσεις ύψους 5.000.000€,

Επειδή πολλές επενδύσεις σε περίπτωση υλοποίησής τους μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού του νησιού και στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας του άξονα 4 “Γαστρονομία και περιήγηση”,

Επειδή για τους παραπάνω λόγους η ΑΝΙΟΝ ΑΕΕ ΟΤΑ έχει ζητήσει αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης κατά τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Αν προτίθεται να αυξήσει την Δημόσια Δαπάνη του Τοπικού Προγράμματος Leader της Κέρκυρας κατά 4 εκατ. ευρώ, όπως έχει ζητήσει η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ από την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Πόρων καθώς και από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ποσό που θα καλυφθεί κατά 100% από ώριμες επενδυτικές προτάσεις. Κατ΄ αυτό τον τρόπο θα υπάρξει η δυνατότητα σωστής υλοποίησης των στόχων του τοπικού προγράμματος που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη την ΠΕ Κέρκυρας.