Δελτια Τυπου

Βελτιώνεται σημαντικά το Νομικό Πλαίσιο για τις Προμήθειες Αμυντικού Υλικού

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα συζήτησης του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, εστιάζοντας στο μέρος που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της Άμυνας.

Στην ομιλία του ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «ενέκρινε την γενναία αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών των ΕΔ για τα επόμενα χρόνια». Όπως εξήγησε, τα νέα απαραίτητα εξοπλιστικά προγράμματα απαιτούν «ένα ευέλικτο, συνεκτικό και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Προμήθειες, το οποίο θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών».

Τόνισε ότι «δεν θα έπρεπε να συνεχίζεται η πολυνομία στον τομέα των αμυντικών προμηθειών», αλλά να νομοθετηθεί ένας νόμος που να ενοποιεί τους ν. 3433/2006, 3883/2010 και 3978/2011. Αυτό θα διευκόλυνε το αρμόδιο στρατιωτικό προσωπικό, όπως και τους φορείς που εμπλέκονται στο χώρο των προμηθειών των ΕΔ.

Ο Στέφανος Γκίκας επεσήμανε ότι στο σχέδιο νόμου τροποποιούνται διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να βελτιωθούν οι διοικητικές διαδικασίες σε όλες τις φάσεις των συμβάσεων αμυντικού εξοπλισμού και να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ΕΔ.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε στις σημαντικότερες ρυθμίσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η πρόβλεψη για την επαναξιολόγηση της Δομής Δυνάμεων των ΕΔ από το ΚΥΣΕΑ κάθε 3 αντί για 5 χρόνια και η κατάρτιση του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) με 12ερή διάρκεια, αντί για 15ετή που προβλέπεται σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στην απλοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια αμυντικού υλικού, «με αποτέλεσμα την διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος των Ε.Δ. και της Χώρας». 

Ο κ. Γκίκας σημείωσε ότι πλέον, η ελάχιστη αξία ενός προγράμματος, προκειμένου να τύχει αρχικής έγκρισης από το ΚΥΣΕΑ, μειώνεται από τα 50 εκατ. Ευρώ στα 30 εκατ. Ευρώ. Παράλληλα, η ελάχιστη αξία προγραμμάτων αμυντικού υλικού που πρέπει να εισάγονται στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής για γνωμοδότηση προσδιορίζεται στα 10 εκατ. Ευρώ. Εξήγησε, ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται η γραφειοκρατία.

Επιπλέον, προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια τα οποία απέτρεπαν «μεγάλο αριθμό οικονομικών φορέων να συμμετάσχουν στη πρόσκληση της Υπηρεσίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και οδηγούσε σε άγονους διαγωνισμούς», καταργείται ο υπέρμετρος έλεγχος των οικονομικών φορέων. 

Ο Βουλευτής εξήρε επιπλέον το γεγονός ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης προγραμμάτων με τις προβλέψεις του άρθρου 346 της Συνθήκης της Λισαβώνας, το οποίο επιτρέπει την εξαίρεση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθούν ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της Χώρας.

Τέλος, ο Στέφανος Γκίκας έδωσε έμφαση στο άρθρο 150 του σχεδίου νόμου, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο και των εκτελεστικών τους συμβάσεων που περιλαμβάνουν την εν συνεχεία υποστήριξη των οπλικών συστημάτων. «Μια Σύμβαση για να είναι πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει Follow On Support!», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γκίκας εκτίμησε ότι οι παρεμβάσεις «θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα στον προγραμματισμό, τη σύναψη, την εκτέλεση και την διαφάνεια των Συμβάσεων Προμηθειών στο χώρο της Άμυνας και θα υπηρετηθεί πολύ καλύτερα το Εθνικό Συμφέρον».

Δείτε το βίντεο της ομιλίας: