Δελτια Τυπου

Διευκρινίσεις για την Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών

Μετά από συνεργασία του πρ. Βουλευτού Κέρκυρας της ΝΔ, Στέφανου Γκίκα, με τον Τομεάρχη Δημοσίας Τάξεως της ΝΔ και Βουλευτή Λαρίσης, Μάξιμο Χαρακόπουλο, κατετέθη στη Βουλή Ερώτηση, με την οποία ζητούνται διευκρινήσεις για την δυνατότητα εισαγωγής των μονιμοποιηθέντων Πυροσβεστών τριετούς υποχρέωσης στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.

 

Η ανάγκη διευκρίνησης προέκυψε επειδή σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4249/2014, απαιτείται η παραμονή τεσσάρων ετών στο βαθμό του Πυροσβέστη για να εισέλθει κάποιο στέλεχος στην Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Η παραπάνω προϋπόθεση όμως, δεν μπορεί να συντρέχει για τους προσφάτως μονιμοποιηθέντες Πυροσβέστες τριετούς υποχρέωσης, οι οποίοι έχουν δεκαετή και πλέον προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πέραν αυτού, με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3938/2011 προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στις παραγωγικές Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Επειδή το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στο Πυροσβεστικό Σώμα – όπως προκύπτει και από επιστολές πολλών Σωματείων Πυροσβεστών ανά την Ελλάδα, (μεταξύ των οποίων και της Κέρκυρας), με πρωτοβουλία του κ. Γκίκα, κατετέθη η συνημμένη Ερώτηση με την οποία καλείται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως να τοποθετηθεί για το δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών των πρώην Πυροσβεστών τριετούς υποχρέωσης που μονιμοποιήθηκαν πρόσφατα και κατέχουν πλέον το βαθμό του Πυροσβέστη.

 

Συνημμένα το κείμενο της Ερώτησης:

 

«ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία της Σχολής Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν των πρώην πυροσβεστών τριετούς υποχρέωσης

 

Στο πλαίσιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λειτουργεί, μεταξύ των άλλων, και η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών οι απόφοιτοι της οποίας εξελίσσονται έως και το βαθμό του Πυρονόμου. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών δεν έχει λειτουργήσει τα τελευταία εννέα (9) έτη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι τα πάρα πολλά οργανικά κενά που έχει το Πυροσβεστικό Σώμα στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής.

Ειδικότερα δε, μετά τη μονιμοποίηση των 2.186 πυροσβεστών τριετούς υποχρέωσης από 01.04.2018 με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4455/2017, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που κατέχει το βαθμό του πυροσβέστη. Συνέπεια αυτού, είναι πλέον εύλογο το αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων του Πυροσβεστικού Σώματος για την επαναλειτουργία της Σχολής Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών προς κάλυψη των οργανικών κενών στο βαθμό του αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής.

Για την εισαγωγή πυροσβεστών στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών, σύμφωνα με την παράγρ. 17 του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014, απαιτείται η παραμονή τεσσάρων ετών στο βαθμό του πυροσβέστη. Η παραπάνω προϋπόθεση δεν μπορεί, όμως, να συντρέχει για τους προσφάτως μονιμοποιηθέντες πυροσβέστες τριετούς υποχρέωσης, οι οποίοι έχουν δεκαετή και πλέον προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα είτε ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είτε ως εποχικοί πυροσβέστες. Πέραν αυτού, με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3938/2011 προβλέπεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ) στις παραγωγικές Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επειδή το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει την εύλογη ανησυχία στο πυροσβεστικό σώμα, όπως προκύπτει και από σχετικές επιστολές, που έχουμε υπ’ όψιν μας, από Σωματεία Πυροσβεστών (Κέρκυρας, Ηρακλείου και Ευβοίας),

 

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

 

 

  • Θα μεριμνήσετε ώστε στο αμέσως προσεχές διάστημα να λειτουργήσει η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών, απόφαση που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την ομαλοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και για την επιμόρφωση ικανού αριθμού στελεχών του;
  • Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί το δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών των πρώην πυροσβεστών τριετούς υποχρέωσης που μονιμοποιήθηκαν και κατέχουν πλέον το βαθμό του πυροσβέστη,  προσαρμόζοντας αντιστοίχως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής:

Μάξιμος Χαρακόπουλος»