Αρθρα

Ελλάδα 2.0 – Η μεγάλη Ευκαιρία για τη Χώρα

Εντός του Απριλίου η Ελληνική Κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική μορφή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για τη δημιουργία μίας νέας, σύγχρονης και πολλά υποσχόμενης χώρας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, η Ελληνική Κυβέρνηση επεξεργάστηκε ένα Εθνικό Σχέδιο με περισσότερα από 170 έργα  που αφορούν 4 πυλώνες: την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, την αύξηση της απασχόλησης και την συνοχή της κοινωνίας με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία και την εκτίναξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου, στη χώρα μας αναλογούν 17,8 δις Ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δις Ευρώ δάνεια, ενώ επιδιώκεται η κινητοποίηση πόρων 57 δις Ευρώ συνολικά. Αναμένεται να δημιουργηθούν 180.000 – 200.000 νέες μόνιμες, καλές θέσεις εργασίας, ενώ το ΑΕΠ θα σημειώσει πραγματική αύξηση κατά 7%.

Σε αντίθεση με άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ την κατάθεση ενός Εθνικού Σχεδίου με κοστολογημένα έργα που τηρούν συγκεκριμένους όρους. Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» έχει δεχθεί πολύ θετικές κριτικές από την Κομισιόν, αφού έχουν μελετηθεί πολύ σωστά οι ανάγκες της χώρας βάσει των οποίων εκπονήθηκε το Σχέδιο.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα αν το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση είναι βεβαίως, ναι και κρύβεται στις συνολικά 170 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου, που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση αρχείων (ΕΦΚΑ, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, δικαιοσύνη κ.α.) που θα διευκολύνει καταλυτικά την συναλλαγή με το Δημόσιο, νέα προγράμματα Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον και Εξοικονομώ Επιχειρώντας, την ενίσχυση της Αντιπυρικής και Αντιπλημμυρικής Προστασίας μέσω της απόκτησης νέου εξοπλισμού, την υποθαλάσσια σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά μας μέσω σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών, την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης, τον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας σε όλη τη Χώρα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Παιδεία, την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και πολλά άλλα.

Μέσα από τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να αναπτυχθούν όμως και οι τοπικές κοινωνίες. Επί παραδείγματι, ένας τουριστικός προορισμός όπως η Κέρκυρα, μπορεί να επωφεληθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Το «Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας» μπορεί να συμβάλλει π.χ. στη βελτίωση επικίνδυνων σημείων των Κερκυραϊκών δρόμων, που αποτελούν σημαντικό πρόβλημα και υποβαθμίζουν την κατεξοχήν αυτή τουριστική περιοχή.

Μεγάλο στοίχημα – και για την Κέρκυρα – αποτελεί η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος. Στην επένδυση για την Τουριστική Ανάπτυξη υπάρχουν παρεμβάσεις για την ανάδειξη διαφόρων ειδών τουρισμού, όπως είναι ο Ορεινός Τουρισμός, ο Καταδυτικός Τουρισμός, ο Γαστρονομικός κ.α., τομείς στους οποίους η Κέρκυρα μπορεί  περαιτέρω να επενδύσει. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η προσέλκυση περισσότερων τουριστών που αναζητούν εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, αλλά και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Σημαντική είναι επίσης η επένδυση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για δράση που απευθύνεται κυρίως σε εποχιακούς εργαζόμενους, σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας εξαιτίας της πανδημίας και σε μακροχρόνια ανέργους. Μέσω τις αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε επτά επαγγελματικές κατηγορίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις διευκολύνονται στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν καλύτερες αμοιβές, ενώ οι προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες  αναβαθμίζονται.

Σημαντικές δράσεις αφορούν επίσης στον Πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση του Πολιτισμού για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, π.χ. στηρίζοντας σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις σε μνημεία ή σε αρχαιολογικούς χώρους. Ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι επενδύσεις για τη δημιουργία Πολιτιστικών και Φυσικών διαδρομών, για τουριστικές περιοχές με ιδιαίτερο πολιτιστικό ή και φυσικό χαρακτήρα.

Η πληθώρα έργων για τουριστικές, γεωργικές, αστικές ή μη περιοχές, στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της παιδείας, της υγείας και της πράσινης μετάβασης θα συμβάλλουν στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού που δημιούργησαν η πολυετής οικονομική κρίση και οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος.

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μία ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, να γυρίσει οριστικά σελίδα και να πορευτεί στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Άρθρο του Στέφανου Σωτ. Γκίκα
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στις 11/4/2021