Επίσκεψη Στ. Γκίκα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου στην Κέρκυρα επισκέφθηκε σήμερα ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, όπου συναντήθηκε με τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Κατά την συνάντηση έγινε ενδελεχής ενημέρωση του Βουλευτή επί των προβλημάτων που υφίστανται στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης και πηγάζουν κυρίως από την ελλιπή τους στελέχωση σε συνδυασμό με την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις, όπου επί παραδείγματι ορισμένες Διευθύνσεις λειτουργούν μόλις με το 25% του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικό.

Επίσης, εν όψει της κατάρτισης σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συζητήθηκαν και θεσμικά ζητήματα.

Οι Διευθυντές τόνισαν την ανάγκη έκτακτων προσλήψεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε μέσω του ΟΑΕΔ είτε μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, έως ότου πραγματοποιηθούν μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

 Μετά την επίσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Στέφανος Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου στην Κέρκυρα. 

Το μείζον πρόβλημα, που είναι η υποστελέχωση και αφορά τόσο στην Αποκεντρωμένη όσο και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είναι γνωστό. Ωστόσο, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ορισμένες Διευθύνσεις λειτουργούν μόλις με το 25% του προβλεπόμενου προσωπικού.  Η σοβαρή αυτή υποστελέχωση εξηγεί τις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται ενίοτε σε συγκεκριμένες Διευθύνσεις και αφορούν π.χ. σε εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων κλπ. 

Αναμένω από τις Διευθύνσεις περαιτέρω προτάσεις για το θεσμικό πεδίο, ώστε να μεταφέρω συγκεντρωτικά, την εικόνα που αποκόμισα στον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη