Δελτια Τυπου

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ από ΟΤΑ

Ερώτηση Στ. Γκίκα για επιβολή Διοικητικών Προστίμων σε κληρονόμους παραβατών του Κ.Ο.Κ. από ΟΤΑ
Τετάρτη, 20 Μάιος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ από ΟΤΑ

Κύριε Υπουργέ,

Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών που αναφέρουν, ότι διάφοροι Δήμοι της Χώρας, μετά την πάροδο πολλών ετών, και παρότι διαπιστώνουν ότι οι παραβάτες έχουν αποβιώσει, μετακυλούν ανεξόφλητες οφειλές από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. στους κληρονόμους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με επιστολή του προς τη Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 198303/9534/2015), διαπιστώνει την παραπάνω πρακτική κάποιων Δήμων, ωστόσο επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός Δήμων που, βασιζόμενοι σε γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), προβαίνουν σε πλήρη διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. όταν οι παραβάτες αποβιώνουν.

Επειδή, σε συνέχεια της υπ’αρ. 43/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε την υπ’αριθ. ΠΟΛ. 1086/13.06.2007 εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. 1015381/1303-24/0016), που προβλέπει ότι βεβαιωθέντα πρόστιμα Κ.Ο.Κ., εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 58 του Π.Κ., κατά συνέπεια αποσβέννυνται με το θάνατο του καταδικασθέντος και ως εκ τούτου δεν αποτελούν χρέη της κληρονομιάς, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σε βάρος των κληρονόμων,

Επειδή, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρει στην εν λόγω εγκύκλιο, ότι στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί καταβολή των ανωτέρω προστίμων από τους κληρονόμους του θανόντος, η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προχωρήσει στην επιστροφή τους, λόγω αχρεωστήτου καταβολής,

Επειδή, επίσης, σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 551/2006, 32/2009 και 291/2011 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., τα διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. έχουν αυστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα και όχι απoζημιωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να ακολουθούν τον κληρονόμο,

Επειδή, τόσο η Δημόσια Διοίκηση, όσο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουν καθολικά να ακολουθούν ενιαίες πολιτικές και πρακτικές, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των πολιτών, που δικαιολογημένα οδηγούν σε σύγχυση σε ότι αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να αποσαφηνίσει προς τους ΟΤΑ το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς που διέπει τα ανεξόφλητα βεβαιωθέντα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όταν οι παραβάτες αυτών αποβιώνουν, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο, να αντιμετωπίζονται όμοιες υποθέσεις με ανόμοιο τρόπο και ως εκ τούτου να παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των Ελλήνων πολιτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Στέφανος Σωτ. Γκίκας – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Κέρκυρας
Γεώργιος Γεωργαντάς – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Κιλκίς
Μάξιμος Χαρακόπουλος – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Λαρίσης
Σίμος Κεδίκογλου – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Ευβοίας
Κωνσταντίνος Σκρέκας – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Τρικάλων
Χρίστος Δήμας – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Κορινθίας
Γεώργιος Στύλιος – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Άρτης
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Καβάλας
Εμμανουήλ Κόνσολας – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Δωδεκανήσου
Κωνσταντίνος Βλάσης – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Αρκαδίας
Iωάννης Αντωνιάδης – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Φλωρίνης
Χρήστος Μπουκώρος – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Μαγνησίας
Βασίλειος Γιόγιακας – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Θεσπρωτίας
Στέργιος Γιαννάκης – Βουλευτής ΝΔ – Ν. Πρεβέζης