Δελτια Τυπου

Ερώτηση στη Βουλή για ανάκληση 3.655 μετατάξεων εκπαιδευτικών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριο Αριστείδη Μπαλτά

Θέμα: Πρόταση για ανάκληση όλων των διοικητικών πράξεων για τις μετατάξεις 3.655 εκπαιδευτικών

Η φερόμενη ως προσπάθεια αποκατάστασης δικαιοσύνης σχετικά με τους 3.655 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι την τελευταία διετία καλύπτουν κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους. Η συγκεκριμένη πρόταση εάν καταστεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας θα αποτελέσει κατάφωρη αδικία.

Τα δύο τελευταία χρόνια εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η πρόταση, που κατατέθηκε στη νεοσυσταθείσα από το ΥΠΟΠΑΙΘ Επιτροπή που καλείται να επανεξετάσει το ζήτημα των υποχρεωτικών μετατάξεων, για ανάκληση όλων των μετατάξεων και η ακόλουθη επιστροφή χιλιάδων εκπαιδευτικών στις αρχικές τους θέσεις, εάν καταστεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο σύνολο των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με τη συσσώρευσή τους σε θέσεις και ειδικότητες που σε μεγάλο βαθμό είναι ήδη καλυμμένες.

Η ενδεχομένη υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα, εφόσον χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ανάκληση στον τόπο που υπηρετούσαν πριν τη μετάταξή τους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η οικογενειακή ζωή των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Εκτός όλων των άλλων, με τη λήψη μίας τέτοιας απόφασης το Υπουργείο θα αποκλείσει τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων τόσο στη Δευτεροβάθμια, όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον, όταν τοποθετηθούν, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής διευθυντών.

Επίσης, η ενδεχόμενη απόφαση ανάκλησης όλων των μετατάξεων θα δημιουργήσει πολλά ερωτήματα για τον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να συμπληρώσουν τα κενά που εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της παύσης διορισμών τα τελευταία χρόνια, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να καλύψουν πραγματικά κενά.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να αποφασίσει την ανάκληση όλων των μετατάξεων σύμφωνα με τη σχετική πρόταση;
Εάν ναι, ποιοι λόγοι επιβάλλουν μια τέτοια απόφαση;
Εάν ναι, έχει προηγηθεί μελέτη ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις της απόφασης ανάκλησης όλων των μετατάξεων στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες σύμφωνα με εκπαιδευτικούς θα είναι καταλυτικές; Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπισθούν αυτές;
Εάν ναι, ποια ειδικότερα μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που πρόκειται να δημιουργήσει η απόφαση ανάκλησης όλων των μετατάξεων στους εκπαιδευτικούς τους οποίους αυτές αφορούν;
Εάν ναι, τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει τη συσσώρευση των εκπαιδευτικών που θα επιστρέψουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέσεις και ειδικότητες που σε μεγάλο βαθμό είναι ήδη καλυμμένες;
Εάν ναι, θα δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας τα προσόντα και κατ’ επέκτασή τα μόρια των από χρόνια μεταταχθέντων εκπαιδευτικών και τα αντίστοιχα μόρια όλων όσων θα κληθούν να τους αντικαταστήσουν;
Εάν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν το Υπουργείο στην επιλογή του μαζικού αποκλεισμού χιλιάδων εκπαιδευτικών από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων;
Εάν ναι, έχει προηγηθεί η λήψη των αναγκαίων προπαρασκευαστικών μέτρων, ώστε να είναι σε θέση το Υπουργείο Παιδείας να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το διοικητικό όγκο εργασίας που συνεπάγεται η απόφαση ανάκλησης όλων των μετατάξεων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ