Δελτια Τυπου

Ερώτηση Στ. Γκίκα για τη χορήγηση Εξωιδρυματικού Επιδόματος σε Ασθενείς με Άνοια Προχωρημένου Σταδίου

Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Χορήγηση Εξωιδρυματικού Επιδόματος σε ασθενείς με άνοια προχωρημένου σταδίου

Κύριε Υπουργέ,

Όπως προκύπτει από καταγγελίες ασθενών και συγγενικών τους προσώπων, το λεγόμενο «Εξωϊδρυματικο Επίδομα» έπαψε να χορηγείτε σε άτομα, στα οποία διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές ΚΕΠΑ, Άνοια Προχωρημένου Σταδίου.

Επειδή, η εν λόγω ασθένεια συνεπάγεται εννοείτε, αναπηρία 100%, όπως αυτή πιστοποιείται βάσει των γνωμοδοτήσεων των εν λόγω επιτροπών ΚΕΠΑ,

Επειδή, η εν λόγω νόσος, στο τελικό στάδιο, επιφέρει αποδεδειγμένα «Παραπληγία – Τετραπληγία» στους πάσχοντες,

Επειδή, οι νόμοι που διέπουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/81 άρθρο 42 §1, ν.3232/2004 άρθρο 5 §2, ν.3518/2006 άρθρο 61 §3, ν.4075/2012 άρθρο 26 §4) προβλέπουν την χορήγηση Εξωϊδρυματικού Επιδόματος σε ασφαλισμένους και σε μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

Επειδή, σε πληθώρα περιπτώσεων, οι γνωματεύσεις των θεράποντων ιατρών, βεβαιώνουν στους ασθενείς «αγγειοσκλήρυνση και ατροφία εγκεφάλου»,

Επειδή, κατά τα περασμένα έτη, και χωρίς να έχει υπάρξει εν τω μεταξύ, κάποια αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, οι γνωματεύσεις των επιτροπών του ΚΕΠΑ, ενέκριναν την χορήγηση του εν λόγω Εξωϊδρυματικού Επιδόματος,

Επειδή, το εν λόγω θέμα αποτελεί ζήτημα ύψιστης κοινωνικής ευαισθησίας του κράτους απέναντι στους πολίτες που πάσχουν από ανίατες μορφές αναπηρίας, που χρίζουν της έμπρακτης στήριξης τους από την Πολιτεία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται οι πάσχοντες από Άνοια Προχωρημένου Σταδίου, πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 100%, και που σήμερα δεν λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικο Επίδομα, παρά το γεγονός, ότι η πάθηση τους διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές ΚΕΠΑ;