Ζητάμε μειωμένο ΦΠΑ στα Διαπόντια Νησιά

Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2015
Τροπολογία, με την οποία ζητούν την ένταξη των Διαποντίων Νήσων στην ειδική κατηγορία νησιών με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., κατέθεσαν σήμερα οι Βουλευτές Κέρκυρας, με πρώτο υπογράφοντα τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέφανο Γκίκα.

Στην Τροπολογία επισημαίνεται ότι η ερήμωση των νησιών σε συνδυασμό με την κομβική γεωγραφική και γεωπολιτική τους θέση μεταξύ Ελλάδος, Αλβανίας και Ιταλίας, αλλά και με δεδομένη την συνεχιζόμενη αμφισβήτηση από την Αλβανία των Θαλασσίων Ζωνών (ΑΟΖ) των Διαποντίων Νήσων, επιτάσσει για Εθνικούς λόγους και ως μέτρο ανάσχεσης της πληθυσμιακής αποψίλωσης των Νήσων, την υπαγωγή τους στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, κατά τα πρότυπα των μικρών Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.