Δελτια Τυπου

Η Κυβέρνηση ενισχύει το Δίχτυ Προστασίας για τους Πληγέντες από την Κρίση του Κορονοϊού

Με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία προβλέπει μία σειρά μέτρων στήριξης των πληγέντων από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία και λοιπές σημαντικές φορολογικές διατάξεις, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε μία πολύ σημαντική τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή δεύτερης Ευκαιρίας» του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εισάγεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Η τροπολογία εμπεριέχει κυρίως ρυθμίσεις που έχουν στο επίκεντρο την στήριξη των πληγέντων από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Ωστόσο, κατατέθηκαν και άλλες ρυθμίσεις που διευκολύνουν οφειλέτες και λοιπούς φορολογούμενους πολίτες.

Συγκεκριμένα προβλέπεται μεταξύ άλλων:

  • Υπαγωγή σε ρύθμιση έως 24 μηνιαίων δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών που δεν τελούν σε ρύθμιση και για τις οποίες χορηγήθηκε αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας. Οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση κατόπιν αίτησής τους, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως 31/5/2021 και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης να ανέρχεται στα 30 Ευρώ.
  • Παρατείνεται μετά το πέρας του προγράμματος της ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολής είσπραξης. Η πρώτη δόση από εκείνες που έλαβαν παράταση, δεν θα καταβληθεί πριν της 30η Απριλίου 2020.
  • Οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ και ρυθμίσεις, για τις οποίες χορηγήθηκε αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, που το διάστημα Μαρτίου 2020 έως Οκτωβρίου 2020 απώλεσαν την καταβολή κάποιων δόσεων, έχουν για την υπολειπόμενη οφειλή, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, υπό τους ίδιους όρους. Η επανένταξη συντελείται με την καταβολή της δόσης του Νοεμβρίου 2020.
  • Βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων με έως το 2012 εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις παροχής εγγύησης της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε». ή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 7.10.2019, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Το ελάχιστο ποσό της δόσης ανέρχεται στα 20 Ευρώ. 
  • Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook που είχε παραταθεί έως 31/10/2020, παρατείνεται εκ νέου από την λήξη  της έως 30/4/2021.
  • Από 1/1/2020 έως 30/6/2021 αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του 5% επί των νοσηλίων από της Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το Δημόσιο.
  • Παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες εξόφλησης αξιογράφων των τουριστικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Συγκεκριμένα η προθεσμία έως 30/9/2020 παρατείνεται έως 31/12/2020, και η προθεσμία έως 31/10/2020 παρατείνεται έως 31/1/2021.
  • Για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
  • Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

Τα συγκεκριμένα μέτρα νομοθετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που επλήγησαν από την κρίση του κορονοϊού. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί, προσαρμόζει και ενισχύει το δίκτυ προστασίας για τους επιχειρηματίες και τους πολίτες που είδαν τα έσοδά τους να μειώνονται ραγδαία και δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επιθυμώ να τονίσω ιδιαίτερα, ότι ο κλάδος του Τουρισμού στηρίζεται σημαντικά με την νέα παράταση που δίνεται για την εξόφληση αξιογράφων, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών δεν «αφήνει στην τύχη τους» τις επιχειρήσεις που επλήγησαν πέρσι από τη χρεοκοπία της Thomas Cook. Πρόκειται για επιχειρήσεις που υπέστησαν σοβαρή ζημία επί δύο συνεχή έτη και για αυτό η νέα παράταση καταβολής του ΦΠΑ είναι μία ορθή απόφαση.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των πολιτών, συνεχίζει να προσαρμόζει και να διευρύνει τα μέτρα στήριξης προς τους άμεσα ή έμμεσα πληγέντες από την κρίση της πανδημίας.»