Θέσπιση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ

Ερώτηση Στ. Γκίκα για την θέσπιση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ
Δευτέρα, 11 Μάιος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη

ΘΕΜΑ: Θέσπισης ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ

Κύριε Υπουργέ,

Όπως προκύπτει από ενημέρωση που προέρχεται τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και από τους Εκπροσώπους των Θεσμών, η Ελλάδα επιζητά μία συνολική συμφωνία με τους δανειστές της, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των χρηματοπιστωτικών αναγκών της. Στα πλαίσια αυτά, η Κυβέρνηση – μεταξύ άλλων θεμάτων – ανοίγει τον φάκελο των μεταρρυθμίσεων, στις οποίες συγκαταλέγεται η θέσπιση ενός νέου ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ.

Ωστόσο, ανοικτά μένουν διάφορα ερωτήματα που η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να αποσαφηνίσει, καθώς από τα μέχρι τώρα δεδομένα, όπως αυτά έχουν γίνει γνωστά, οι εν λόγω αλλαγές θα επηρεάσουν χιλιάδες επιχειρήσεις που θα κληθούν εν μέσω καλοκαιρινής – τουριστικής περιόδου να τροποποιήσουν τις χρεώσεις στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες τους.

Επειδή, όπως επισημαίνουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών, “αλλαγές στο ΦΠΑ δεν προαναγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται ”

Επειδή, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «ενιαίος» ΦΠΑ στην ουσία θα αποτελείται από δύο διαφορετικούς συντελεστές: έναν βασικό για όλα τα είδη και τις υπηρεσίες και έναν μειωμένο για φάρμακα και βασικά είδη διατροφής

Επειδή, σήμερα τα φάρμακα υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή 6,5%, ενώ τα τρόφιμα σε μειωμένο συντελεστή 13%,

Επειδή, πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο νέο χαμηλό συντελεστή δεν θα υπαχθούν όλα τα τρόφιμα αλλά μόνο τα πρώτης ανάγκης,

Επειδή, το νομικό πλαίσιο και οι διατάξεις που διέπουν σήμερα τον ΦΠΑ, δεν προβλέπουν χαμηλό συντελεστή για τελικά προϊόντα διατροφής, αλλά μόνο για πρώτες ύλες,

Επειδή, από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς τις προθέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, που επηρεάζουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν δύο χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ (Στα φάρμακα 6.5% και στα τρόφιμα 13%), μπορεί η Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει εάν θα αυξηθεί ο φόρος στα φάρμακα ή αν θα μειωθεί ο φόρος στα τρόφιμα, ώστε να επιτευχθεί ο ένας μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ;

Δεδομένου, ότι στο νέο χαμηλό συντελεστή δεν θα υπαχθούν όλα τα τρόφιμα αλλά μόνο τα πρώτης ανάγκης, μπορεί η Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει ποια τρόφιμα σκοπεύει να συμπεριλάβει στα λεγόμενα «βασικά είδη διατροφής», ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα χρέωσης διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ για ίδια προϊόντα, αναλόγως του τρόπου και σημείου πώλησης τους (πχ. σερβιρισμένο ή πακέτο);

Ποιον συντελεστή ΦΠΑ σκοπεύει να επιβάλει η Κυβέρνηση στις επιχειρήσεις Εστίασης και Τουρισμού, δεδομένου ότι «πακέτα διακοπών» συμπεριλαμβάνουν διατροφή και διαμονή, ωστόσο τα δύο αυτά «προϊόντα» ανήκουν σε διαφορετικούς συντελεστές;

Προτίθεται η Ελληνική Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει πλήρως τις προθέσεις της και να διαβουλευθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με την θέσπιση του “Ενιαίου Συντελεστή ΦΠΑ”, προτού προβεί στην ανακοίνωσή του;