Δελτια Τυπου

Μετατρέπεται ξανά σε ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Κατατέθηκε στη Βουλή Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία προβλέπει την μετατροπή της διαδημοτικής επιχείρησης «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

Ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», το οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, συμπεριλήφθηκε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία το ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. περιέχεται αυτοδικαίως στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

Μετά την διάσπαση του παλαιού Δήμου Κέρκυρας, το πρώην ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έλαβε διαδημοτικό χαρακτήρα. Η νέα του μορφή δημιούργησε ένα πολύπλοκο και δυσλειτουργικό σύστημα, αφού για ενέργειες όπως είναι η έγκριση της επιχορήγησής του, έγκριση του σχεδίου δράσης του και του Προϋπολογισμού ή και για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ήταν απαραίτητη η λήψη απόφασης τριών Δημοτικών Συμβουλίων και για κάποια ζητήματα και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή η χρονοβόρα διαδικασία δημιούργησε σοβαρά και ουσιαστικά προβλήματα, όπως είναι η καθυστέρηση στην πληρωμή προσωπικού και συνεργατών και η μεγάλη δυσκολία στον προγραμματισμό των δράσεων του Θεάτρου.

 

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Νότιας Κέρκυρας είχε ήδη λάβει την απόφαση αποχώρησης από τη διαδημοτική επιχείρηση.

 

Δεδομένου ότι η έδρα του Θεάτρου βρίσκεται στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπου πραγματοποιούνται και οι θεατρικές δραστηριότητες, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών η πρόταση της Διοίκησης του Θεάτρου και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, να γίνει νέα μετατροπή σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση με τίτλο  «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.)».

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τυχόν οφειλές των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας προς την επιχείρηση διαγράφονται, ενώ το προσωπικό με συμβάσεις ΙΔΑΧ μεταφέρεται αυτοδικαίως στο νέο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..

 

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, η οποία θα δώσει στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ξανά μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι δράσεις και ο προγραμματισμός του θα αναπτύσσονται και πάλι με την συνήθη, πιο απλή διαδικασία.»