Δελτια Τυπου

Με Νομοθετική Πρόταση του Στ. Γκίκα δίνεται οριστική Λύση  στο χρόνιο Πρόβλημα της Χρήσης των Λιμενικών Υποδομών στο  Ποτάμι της Μεσογγής

Ξεκινάει σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπου με το άρθρο 61 νομοθετείται η οριστική λύση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί με τη χρήση των λιμενικών υποδομών στο ποτάμι της Μεσογγής.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η διάταξη έχει την ακόλουθη μορφή:

 

Άρθρο 61

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έργων λιμενικών υποδομών ποταμού Μεσογγής στον

Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Τα έργα λιμενικών υποδομών που είναι κατασκευασμένα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη με ενέργειες του πρώην Δήμου Μελιτειέων του ν. 2539/1997 (Α’ 244) και της πρώην Νομαρχίας Κέρκυρας και ευρίσκονται εντός της όχθης και παρόχθιας ζώνης και κοίτης του πλωτού τμήματος του ποταμού της Μεσογγής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αποτυπώνονται στο από Αυγούστου 2021 διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Ευσταθίου Μάνθου (μέλους ΕΕΤΕΜ με Αριθμ. Μητρ. 36483) με στοιχεία συντεταγμένων από 1 έως 82, συνολικού εμβαδού 2028,77 τ.μ. και περιμέτρου 582,68 μ., που προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, θεωρούνται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης, ως νομίμως υφιστάμενα και παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου, καθώς μετά από εργώδεις προσπάθειες ενός και πλέον έτους και σε συνέχεια της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας με τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, συμπεριλήφθη ρύθμιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία διευθετείται οριστικά το ζήτημα που ταλαιπώρησε πολίτες, επιχειρηματίες και τουρίστες στο ποτάμι της Μεσογγής. 

Υπενθυμίζω ότι οι χρήστες των συγκεκριμένων λιμενικών υποδομών αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες, υπήρξαν παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ., συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεγάλη αναστάτωση και εύλογη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Στέλιο Πέτσα και τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη που αποδέχτηκαν την νομοθετική πρόταση που τους παρουσίασα και η οποία συμπεριλαμβάνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά την ψήφιση του νόμου, εναπόκειται στον Δήμο της Νότιας Κέρκυρας να ορίσει όλες τις λεπτομέρειες που θα ρυθμίζουν τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο ποτάμι της Μεσογγής.»