Δελτια Τυπου

Με παρέμβαση Γκίκα διορθώνεται το αλαλούμ με την μετακύληση διοικητικών προστίμων ΟΤΑ στους κληρονόμους

Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2015
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Βούτσης απέστειλε Απάντηση προς το Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέφανο Γκίκα σε Ερώτηση που είχε καταθέσει και αφορούσε στην επιβολή διοικητικών προστίμων σε βάρος κληρονόμων από ΟΤΑ.

Σύμφωνα με καταγγελίες, διάφοροι Δήμοι της Χώρας μετακυλούν ανεξόφλητες οφειλές από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. στους κληρονόμους, παρόλο που το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) είχε ταχθεί υπέρ της πλήρους διαγραφής τους. Ανάλογη εγκύκλιο είχε εκδώσει και το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας το 2007.

Στην Απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει, ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις και γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. δεν είναι απολύτως συναφείς με την περίπτωση των διοικητικών προστίμων ΟΤΑ, και κατ’ επέκταση «δεν μπορούν να επεκταθούν χωρίς περαιτέρω διερεύνηση» στο συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Βούτσης καταλήγει στην πρόθεση του Υπουργείου του, να κατατεθεί σχετική ερώτηση προς το Ν.Σ.Κ. και η γνωμοδότησή του να «αποτελέσει τη βάση για την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών προς τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η ενιαία αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων».

Σχολιάζοντας την Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών ο κ. Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο κ. Βούτσης στην Απάντησή του διευκρίνισε ότι το θέμα της μετακύλησης ανεξόφλητων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. σε κληρονόμους των παραβατών δεν έχει ακόμη διερευνηθεί εις βάθος. Η πρόθεσή του, να απευθυνθεί στο Ν.Σ.Κ., κρίνεται θετική, έτσι ώστε η οδηγία που θα δοθεί στους Ο.Τ.Α. να είναι απόλυτα συμβατή με τους Νόμους της Χώρας. Ελπίζω όμως, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί σύντομα σε αυτή την κίνηση, έτσι ώστε να εκλείψει επιτέλους η αδικία διαφορετικής αντιμετώπισης των πολιτών στους εκάστοτε Δήμους.»