Με την νέα νομοθετική Πρωτοβουλία στηρίζουμε τις μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

Mε αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, η επεξεργασία του οποίου θα ξεκινήσει αύριο από την αρμόδια Επιτροπή.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη Χορήγηση Μικροπιστώσεων και έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε έως σήμερα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως όσων βρίσκονται στο ξεκίνημά της. Το ζήτημα αυτό είχε τεθεί και από την πλευρά μου με σχετικές επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων, είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που συστήνουν πολύ μικρές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που ήδη ασκούν επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, μικροχρηματοδοτήσεις δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και όσοι θέλουν να καλύψουν τις δαπάνες εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή μαθητείας.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει ένα ή περισσότερα μικροδάνεια, από ένα ή περισσότερα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων, συνολικής αξίας έως 25.000 Ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αποπληρωμή θα είναι διάρκειας 12 μηνών έως 10 ετών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ιδρύονται Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων, ως ανώνυμες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, τα οποία θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τα Ιδρύματα εκτός της χρηματοδότησης θα παρέχουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους, όπως είναι η λογιστική και η δημοσιονομική διαχείριση, θα παρέχουν στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων, ενώ θα παρέχουν και καθοδήγηση για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι προβλέπεται ένα αυστηρό πλαίσιο για την εξασφάλιση της διαφάνειας στους όρους της χρηματοδότησης, οι οποίοι θα αναγράφονται στην σύμβαση, όπως και για την διαφήμιση και την προώθηση των Ιδρυμάτων.

Πρόκειται για μία νομοθετική πρωτοβουλία που αντανακλά πλήρως την φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας: στηρίζουμε την Επιχειρηματικότητα μην αφήνοντας κανέναν «πίσω». Εστιάζουμε στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση της Οικονομίας μας, στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παράλληλα ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση.

Κατά αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και περαιτέρω ενδυνάμωσης του παραγωγικού μας ιστού.

Στόχος της Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να στηριχθούν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, και με τις μικροχρηματοδοτήσεις δίνουμε ανάσα σε όσους έως σήμερα αποκλείονταν από την δανειοδότηση.

Οι μικροχρηματοδοτήσεις αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο για την ανάκαμψη της Οικονομίας μας, ώστε να μπούμε το συντομότερο δυνατό ξανά σε τροχιά Ανάπτυξης.»