Θεσεις

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Είναι γεγονός ότι το 92% της οικονομίας του νησιού μας βασίζεται στον τουρισμό. Όμως το κατά κεφαλήν εισόδημα περιορίζεται στις 14.500€, όταν λίγο πιο κάτω, στην Ζάκυνθο είναι στις 26.000€. Σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όμως, όπως π.χ στην Κω που πριν από μερικά χρόνια ήταν τουριστικά υποβαθμισμένη, ξεπερνά ακόμα και τις 26.000€. Αυτό σημαίνει ότι το τουριστικό μας προϊόν βαίνει συρρικνούμενο και άρα θέλει ανανέωση. Απαιτείται, συνεπώς, δέσμη πολιτικών δράσεων όπως η εκπόνηση μελέτης ταυτοποίησης του τουριστικού μας προϊόντος, σύνδεσής του με τον πρωτογενή τομέα και επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι τουρισμός στην Κέρκυρα 365 μέρες το χρόνο. Αυτό που, μέχρι τώρα, έχουμε να προσφέρουμε φαίνεται και από τους αμείλικτους αριθμούς, ότι έχει κορεστεί.

Θεωρώ λοιπόν ότι η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (D.M.O), κατά τα πρότυπα 850 και πλέον πόλεων του εξωτερικού – π.χ. της Βαρκελώνης, του Λονδίνου κ.α. – είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ακροθιγώς τους παρακάτω τομείς, μερικοί εκ των οποίων έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί, αλλά μάλλον με αποσπασματικό τρόπο και χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα:

* Ταυτοποίηση τουριστικού προϊόντος
* Χάραξη βραχυπρόθεσμης & μακρόχρονης στρατηγικής Marketing & ενέργειες προώθησης και προβολής
* Σωστά στελεχωμένα γραφεία πληροφόρησης επισκεπτών
• Δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και ίδρυση Convention Bureau. Οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για την προσέλκυση σοβαρού συνεδριακού τουρισμού. Η δημιουργία ενός Συνεδριακού Κέντρου διεθνών προδιαγραφών αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση μεγάλων συνεδριακών πακέτων.
• Δημιουργία περιοχών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, παραθεριστικών κατοικιών και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών.
• Ανάδειξη και αξιοποίηση ορεινής ζώνης Παντοκράτορα
• Δημιουργία πλαισίου αξιοποίησης και προώθησης τοπικών ποιοτικών προϊόντων στην τουριστική επιχειρηματικότητα με έμφαση στην Ποιότητα και την Ταυτότητα. (Σύνδεση με το Τουριστικό προϊόν).
• Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς ως κύριου στοιχείου του προορισμού.
• Υποστήριξη της δημιουργίας ενός σοβαρού Οργανισμού Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Πέραν τούτου για το μεγάλο θέμα της αύξησης του Φ.Π.Α στα ξενοδοχεία, έχω τις ενστάσεις μου, όπως θαρρώ και όλα τα πολιτικά στελέχη που προερχόμαστε από νησιωτικές τουριστικές περιοχές. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία θα επανεξετάσει το θέμα, στη βάση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα αποσυρθεί.

Αν υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που θα οδηγήσουν την περιοχή μας στην εξωστρέφεια και την οικονομική ευμάρεια. Ως βουλευτής, θα επιδιώξω, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, την κατά προτεραιότητα υλοποίησή τους.