Δελτια Τυπου

Οξύτατα προβλήματα στην Μονάδα Τεχνικού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Ερώτηση Στ. Γκίκα για την Μονάδα Τεχνικού Νεφρού του ΓΝΚ
Κυριακή, 22 Μάρτιος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
ΘΕΜΑ: Οξύτατα προβλήματα στην Μονάδα Τεχνικού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Νεφρολόγου

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Γ.Ν.Κ.) αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα σε διάφορους τομείς. Η παρούσα ερώτηση θα επικεντρωθεί στην Μονάδα Τεχνικού Νεφρού (ΜΤΝ), οι οποία εξυπηρετεί άνω των 100 νεφροπαθών σε εβδομαδιαία βάση και η οποία δυστυχώς παρουσιάζει οξύτατες ελλείψεις, που αναφέρονται κατωτέρω:

Πρώτον, έλλειψη απαιτούμενου ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Δεύτερον, έλλειψη ειδικευμένων νοσηλευτών.

Τρίτον, έλλειψη νοσοκόμων – τραυματιοφορέων.

Τέταρτον, έλλειψη απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ελλείψεων είναι η ουσιαστική αδυναμία εξυπηρέτησης των ασθενών νεφροπαθών για την παρακολούθηση της θεραπείας και την συνταγογράφηση των φαρμάκων τους. Οι ασθενείς πολλάκις αναγκάζονται να μεταφέρονται σε νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Αθήνας προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Το Γ.Ν.Κ. με πρόσφατο έγγραφό του προς την 6η Υ.Π.Ε (Αριθμ. Πρωτ. 541 από 11.12.2014) αιτεί κατ’ επειγόντως την προκήρυξη δύο θέσεων κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Νεφρολογίας για την ΜΤΝ του Γ.Ν.Κ., αφού από 1.1.2015 υπηρετεί μόνο μία Επιμελήτρια Α Νεφρολόγος, ενώ στον ισχύοντα οργανισμό του Γ.Ν.Κ. προβλέπονται 4 θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην μονάδα αυτή. Να σημειωθεί ότι προ μηνών παραιτήθηκε ο Συντονιστής Διευθυντής της μονάδας, παραίτηση η οποία έγινε αυτοδίκαια δεκτή βάσει των διατάξεων του Ν 1397/1983.

Επίσης, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε νοσοκόμους – τραυματιοφορείς, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να συνοδεύονται από συγγενείς, συνοδούς, κλπ. και να καθυστερεί η διαδικασία της αιμοκάθαρσης.

Επειδή η έλλειψη του αναφερόμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών και κυρίως των νεφροπαθών με αιμοκάθαρση με περιτοναϊκή μέθοδο ή μεταμόσχευση.

Επειδή η μόλις μία πιστοποιημένη Νεφρολόγος δεν αρκεί για την εξυπηρέτηση του συνόλου των νεφροπαθών, με αποτέλεσμα να μεταβαίνουν οι ασθενείς στα Ιωάννινα και στην Αθήνα με τεράστιο κόστος, τόσο για τα Ασφαλιστικά Ταμεία όσο για τους ίδιους, ακόμη και για να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους.

Eπειδή το ποσοστό θνησιμότητας των νεφροπαθών στην Κέρκυρα είναι υψηλό (από 1.1.2011 έως 31.12.2014 θρηνήσαμε 58 θανάτους).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν έχει ενημερωθεί για το κατεπείγον της διαδικασίας προκήρυξης των θέσεων: Α. Ενός ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Νεφρολόγου στο βαθμό του Διευθυντή και Β. ενός ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Νεφρολόγου στο βαθμό του Επιμελητή Α για την ΜΤΝ του Γ.Ν.Κ.. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Πως θα αντιμετωπίσει το οξύτατο πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού στην ΜΤΝ του Γ.Ν.Κ.;