Παρέμβαση Βουλευτών της Ν.Δ. για την αιφνίδια και αναιτιολόγητη αφαίρεση της γενοκτονίας των Ποντίων από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη της Γ’ Λυκείου

Πέμπτη, 20 Αύγουστος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αιφνίδια και αναιτιολόγητη αφαίρεση από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη της Γ’ Λυκείου, του κεφαλαίου για την γενοκτονία των Ποντίων «Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τον 19ο και 20ο αιώνα», κατέθεσαν Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Κέρκυρας κ. Στέφανος Γκίκας.

Στην ερώτησή τους, οι Βουλευτές αναφέρουν, ότι με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 96080/Δ2/ΦΕΚ Β’ 1186/19-6-2015, «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016», αφαιρείται, ως προς την διδασκαλία και εξέτασή του, από το διανεμόμενο σύγγραμμα «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη και λοιπών το κεφάλαιο «Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ο αιώνα», ενώ προστίθενται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος τα κεφάλαια «Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση» και «Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο αιώνα». Γεγονός που δημιουργεί έντονα ερωτήματα ως προς τα κριτήρια που υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας.

Oι Βουλευτές της Ν.Δ. τονίζουν, ότι η αφαίρεση του κεφαλαίου για τον Παρευξείνιο Ελληνισμό από τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη, εντός του οποίου αναπτύσσονται και τα ιστορικά γεγονότα της γενοκτονίας των Ποντίων, πραγματοποιήθηκε άνευ διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας δε δικαιολόγησε την απόφασή του αυτή, ούτε γνωστοποίησε την ύπαρξη σχετικής μελέτης στην οποία βασίζονται οι μεταβολές της ύλης.

Ο κ. Γκίκας, σχολιάζοντας την συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δήλωσε ότι: «Η γενοκτονία των Ποντίων, στην οποία θανατώθηκαν περισσότεροι από 353.000 Πόντιοι, αποτελεί γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας για το έθνος μας. Στόχος είναι η διδασκαλία της ιστορίας του έθνους μας αντικειμενικά και αμερόληπτα, και όχι η διδασκαλία άλλων θεμάτων που εξυπηρετούν συγκεκριμένους ιδεολογικούς σκοπούς, αποσκοπώντας παράλληλα, στην καλλιέργεια συνειδήσεων..».