Δελτια Τυπου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ευχαριστώ την Περιφερειάρχη κα Ρόδη Κράτσα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων και τον Πρόεδρό του, Νίκο Μουζακίτη, που είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν να τοποθετηθώ στη σημερινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που μεταξύ των άλλων, συζητήθηκε και το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο:
«Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
Παρότι την συζήτηση μονοπώλησε το άρθρο 93 που αναφέρεται στην δημιουργία του νέου φορέα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο επίπεδο της Περιφέρειας, είχα την ευκαιρία να αναφέρω ότι ο νέος νόμος είναι κρίσιμος και μεταξύ άλλων, προβλέπει:
1. Ριζική απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
2. Μεγάλη μείωση του χρόνου για την αδειοδότηση ΑΠΕ.
3. Υιοθέτηση νέου ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
4. Αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων.
5. Και βεβαίως ζητήματα σχετικά με την επίλυση του προβλήματος των αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας.
Συνεπώς είναι ένας νέος νόμος που επιλύει παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος σε πλείστα περιβαντολλογικά θέματα.
Σε ό,τι αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων, προσπάθησα να διασκεδάσω τις ανησυχίες και αμφιβολίες των Δημάρχων λέγοντας ότι οι Δήμαρχοι θα έχουν ουσιαστικό λόγο στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά μας, αφού θα ελέγχουν το 60% του νέου φορέα και ότι εν πάσει περιπτώσει όλα αυτά τα χρόνια με εξαίρεση την Κεφαλονιά, τα απορρίμματα ήταν το βασικό πρόβλημα της Περιφέρειάς μας.
Με τη δημιουργούμενη νέα δομή, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα συντελείται απρόσκοπτα και σε όσες Περιφερειακές Ενότητες έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες, όπως στην Κέρκυρα, αυτές θα συνεχίσουν όπως έχουν σχεδιαστεί – και όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο – χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να αποφύγουμε πρόστιμα από την ΕΕ.
Σημείωσα ότι οι πρόνοιες του νόμου εφαρμόζονται στις περισσότερες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και σε Περιφέρειες της χώρας μας και έχουν αποδειχθεί στην πράξη, επιτυχημένες.
Τέλος ανέφερα, ότι σε ότι με αφορά, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, για να βοηθήσω ώστε ο νέος φορέας να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός.