Δελτια Τυπου

Προαγωγές Αξιωματικών ΠΝ βάσει ν. 3883/2010

Ερώτηση Στ. Γκίκα για τις προαγωγές των Αξιωματικών του ΠΝ βάσει ν. 3883/2010
Τετάρτη, 01 Απρίλιος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

ΘΕΜΑ : Προαγωγές Αξιωματικών ΠΝ βάσει ν. 3883/2010

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 3 του νόμου 3883/2010, οι Αξιωματικοί του ΠΝ διακρίνονται σε Μάχιμους, Μηχανικούς και Σωμάτων. Στους Αξιωματικούς Σωμάτων περιλαμβάνονται οι των Ειδικοτήτων (2γ3).

Με το άρθρο 68 του ιδίου νόμου, Αξιωματικοί Ειδικοτήτων θεωρούνται οι Αξιωματικοί “Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών” καθώς και οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977. Επιπρόσθετα, στην παρ. 2 του άρθρου 37 του εν λόγω νόμου προβλέπεται για τους Αξιωματικούς του ΠΝ η τήρηση ιδιαίτερης επετηρίδας για κάθε ειδικότητα.

Περαιτέρω, στη παρ. 13γ του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010, Αξιωματικοί προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977 είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το ΓΕΕΘΑ ως Ανωτέρα Διοίκηση, εφαρμόζει πλήρως το ν.3883/2010 και δεν έχει προβεί σε καμία προαγωγή Αξιωματικών που υπόκεινται στο ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροι από αυτούς Αξιωματικοί στη κοινή επετηρίδα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Για ποιους λόγους στο Πολεμικό Ναυτικό δεν εφαρμόζονται επ’ ακριβώς οι συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 3883/2010, αφού προάγονται Αξιωματικοί προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977, οι οποίοι είναι νεότεροι στην κοινή επετηρίδα από τους Αξιωματικούς “Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών”, που δεν έχουν προαχθεί;