Προβλήματα στην ολοκλήρωση κατασκευής του Υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο Στ. Γκίκας ρωτάει τον ΥΕΘΑ Π. Καμμένο για τα προβλήματα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2015
Προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Προβλήματα στην ολοκλήρωση κατασκευής του Υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τα ανοικτά ζητήματα στο θέμα των Υποβρυχίων του ΠΝ, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτά, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, στα οποία απαιτούνται αποσαφηνίσεις.

Επειδή, υπάρχει σωρεία δημοσιευμάτων αλλά και ανακοινώσεων των εργαζομένων, σχετικά με την μη καταβολή δεδουλευμένων τους, αλλά και με την τύχη του Υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», του οποίου η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί,

Επειδή σύμφωνα με τον νόμο 4258/2014, το ΠΝ ανέλαβε σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τους εργαζόμενους σε αυτά, την ολοκλήρωση του Προγράμματος των Υποβρυχίων τ. 214 και τον εκσυγχρονισμό του ενός Υποβρυχίου τ. 209, με κόστος 75 εκατομμυρίων Ευρώ, ποσό που συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του ΠΝ,

Επειδή, το πρώτο τρίμηνο του 2015, δεν έχει ακόμα αποδεσμευθεί σχετική πίστωση, η οποία όμως κρίνεται απαραίτητη, τόσο για την πληρωμή των εργαζομένων, όσο κυρίως και για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»,

Επειδή, το ΠΝ έχει, αυτονόητα, ανάγκες επισκευής και άλλων Πολεμικών Πλοίων,

Επειδή, ο Σύλλογος των Εργαζομένων «ηΤρίαινα» έχει ζητήσει, αφού οι μισθοί των εργαζομένων καταβάλλονται από το ΠΝ, να αξιοποιηθεί περαιτέρω το εργατικό δυναμικό του Ναυπηγείου και σε επισκευές άλλων Πλοίων του ΠΝ,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Εάν προτίθεται να αποδεσμεύσει την απαραίτητη πίστωση για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των δεδουλευμένων των εργαζομένων (σύμφωνα με τον νόμο 4258/2014, άρθρο 26);

2. Σε τι στάδιο εργασιών ευρίσκεται το Υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτό;

3. Ποιες είναι οι προθέσεις σας, σχετικά με την περαιτέρω αξιοποίηση των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, και εάν θα υιοθετήσετε την πρόταση των εργαζομένων, για την επισκευή και άλλων Πλοίων του ΠΝ στις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου;