Δελτια Τυπου

Προσοχή: Οι οδηγίες για την προστασία των ελαιόδεντρων από τον Xylella fastidiosa πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα

Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2015
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου απέστειλε Απάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέφανος Γκίκας μαζί με άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Ερώτηση αφορούσε στην αντιμετώπιση του βακτηρίου Xylella fastidiosa που πλήττει τα ελαιόδεντρα και έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη νότια Ιταλία. Οι Βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν ποια μέτρα πρόληψης έχει πάρει το αρμόδιο Υπουργείο κι αν έχουν καταγραφεί κρούσματα μόλυνσης στη Χώρα μας.

Στην Απάντησή του κ. Αποστόλου ενημερώνει ότι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΠΕΝ) έχει εφαρμόσει τις Οδηγίες της ΕΕ και τις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Φυτοϋγείας. Σε αυτό το πλαίσιο ενημερώθηκαν οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας, έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε φυτώρια, σημεία πώλησης κλπ., αλλά κυρίως σε εισαγόμενα φυτά, και δόθηκαν οδηγίες για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός πρόσθεσε, ότι το ΥΠΕΠΕΝ έθεσε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορευθεί η εισαγωγή φυτών από την Ιταλία και όσες άλλες χώρες έχει παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βακτήριο, ώστε να προστατευθούν καλύτερα οι ελαιώνες των χωρών που δεν έχουν σχετικά κρούσματα.

Σχολιάζοντας την Απάντηση του κ. Αποστόλου ο κ. Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Υπουργείο φαίνεται ότι συνεργάζεται με την ΕΕ και ακολουθεί τις οδηγίες της. Από την Απάντηση συνάγεται ότι δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσματα στη Χώρα μας. Ελπίζω οι οδηγίες του Υπουργείου να ακολουθούνται και να ελέγχεται αυστηρά η εκτέλεσή τους, αφού η υγεία του ελαιώνα μας αποτελεί κορυφαίο ζήτημα. Πολλές οικογένειες ανά την Επικράτεια ζουν από την ελαιοσυγκομιδή και επιπλέον πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελαιόλαδου και εξάγουν το Ελληνικό ελαιόλαδο σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς αποτελεί άμεση προτεραιότητα η προστασία των ελαιώνων της Χώρας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρές εφαρμογές και επιλεκτικούς ελέγχους.»