Δελτια Τυπου

Σημαντικές Τροπολογίες για Απαλλαγή Φαρμακευτικής Δαπάνης Δικαιούχων ΕΚΑΣ, Παρατάσεις Συμβάσεων ΟΤΑ, Στήριξη Εργαζομένων του Τουρισμού κ.α.

Σημαντικές διατάξεις συμπεριλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής. Στο επίκεντρό του βρίσκονται οι έκτακτες διατάξεις, οι οποίες θεσπίστηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας. Η ισχύς τους παρατείνεται, προκειμένου η χώρα μας να συνεχίσει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται την μεγάλη υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις της που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Οι Τροπολογίες που κατατέθηκαν ρυθμίζουν θέματα που έχουν μεταξύ άλλων σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, σχολιάζοντας το περιεχόμενό τους προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και οι Τροπολογίες που κατατέθηκαν και ψηφίζονται σήμερα, έχουν έντονη κοινωνική διάσταση.

Μεταξύ άλλων παρατείνεται έως 31/12/2022 για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ η πλήρης απαλλαγή από την συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη. Πρόκειται για μία σημαντική πρόβλεψη με έντονο κοινωνικό πρόσημο.

Διευθετείται επιπλέον ένα ζήτημα που είχε προκύψει για πολλούς εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, για το έτος 2021 δικαιούνται το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα Εργαζόμενου όσοι το έλαβαν και το 2019 ή 2020, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης που είχαν το 2020 και έλαβαν την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους οποίους δεν είχε υποβληθεί η σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση από το Υπουργείο Εργασίας. Σημειώνεται επίσης, ότι για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το Ειδικό Βοήθημα στον ΟΑΕΔ, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι 28/2/2022.

Επιπρόσθετα, στα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από την μεγάλη αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, προστίθεται η δυνατότητα επιδότησης των αγροτικών καταναλώσεων μέσης τάσης και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα ξήρανσης αγροτικών προϊόντων.

Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων ΙΔΟΧ των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της προκήρυξης 6Κ/2018 που απασχολούνται προσωρινά σε Καταστήματα Κράτησης. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο της παράτασης είναι οι 4 μήνες.

Τέλος, για την υποστήριξη τον Δήμων και των Περιφερειών στο έργο τους για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, οι συμβάσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα για αυτό τον σκοπό, μπορούν να παραταθούν από την λήξη τους έως 31/3/2022.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ρυθμίζεις αγγίζουν διαφορετικές θεματικές ενότητες και επιλύουν σημαντικά προβλήματα. Μέλημα της Κυβέρνησής μας είναι να διευθετούνται ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και να τους παρέχεται η στήριξη που απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.»