Δελτια Τυπου

Σημαντική Πρωτοβουλία η Διαγραφή Προστίμων προς τους Δήμους για την μη Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Τη δυνατότητα διαγραφής των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε Δήμους από τις Λιμενικές Αρχές, εξαιτίας της μη εφαρμογής της νομοθεσίας περί ναυαγοσωστικής κάλυψης, προβλέπει το άρθρο 43 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα ψηφιστεί στη Βουλή την Δευτέρα.

 

Ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Άλλη μία σημαντική πρόβλεψη για τους Δήμους, συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα ψηφιστεί από την Βουλή την Δευτέρα. 

 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να διαγράψουν τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν από τις Λιμενικές Αρχές εξαιτίας της μη τήρησης των προβλέψεων για την ναυαγοσωστική κάλυψη, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020. Οι Δήμοι μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κοινοποιώντας την προσφυγή στην Λιμενική Αρχή. Εφόσον οι Δήμοι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους και ότι η μη σύναψη των συμβάσεων δεν έγινε με υπαιτιότητά τους, τα πρόστιμα διαγράφονται.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δίνεται στους Δήμους χρονικό περιθώριο 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, προκειμένου να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή.

 

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησής μας, η οποία διευκολύνει τους Δήμους και τους απαλλάσσει από την καταβολή προστίμων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας.»