Δελτια Τυπου

Στόχος του Νομοσχεδίου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η Εξάλειψη των Ανισοτήτων και η Διασφάλιση της βιώσιμης Ανάπτυξης των Νησιών μας

Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε ο Βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας, για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή».

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο Στέφανος Γκίκας τόνισε ότι η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά ολοκληρωμένης και συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο – με άλλα λόγια Νησιωτικής Πολιτικής – αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Αποβλέπει στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων και προοπτικών των νησιών μας και μεριμνά για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της Θαλάσσιας Οικονομίας.

Βασικές αρχές του νέου θεσμικού πλαισίου αποτελούν η διασφάλιση της διακριτής αντιμετώπισης των μικρών και πολύ μικρών νησιών με υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων, η άσκηση ειδικής αναπτυξιακής πολιτικής για τα νησιά και η υιοθέτηση Ειδικών Προγραμμάτων για τομεακές πολιτικές στο νησιωτικό χώρο.

Το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι τα τρία Χρηματοδοτικά Προγράμματα που θεσμοθετούνται:

  1. Χρηματοδότηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα – Πρόγραμμα «Νέαρχος»
  2. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας
  3. Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας

Στο νομοσχέδιο διευθετούνται περαιτέρω και μία σειρά σημαντικών ζητημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως: Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, ζητήματα ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Λιμενικά τέλη, κ.α.

Συμπερασματικά το σχέδιο νόμου εισάγει μία νέα προσέγγιση στην Νησιωτική Πολιτική, που βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με στρατηγικούς στόχους, δράσεις, εργαλεία και χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αντικειμενικός σκοπός και στόχος δεν είναι άλλος από την εξάλειψη των ανισοτήτων και την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας: