Στ. Γκίκας΄: «Παντελώς Αβάσιμες οι Κατηγορίες περί Σκοπιμότητας Yποβα΄θμισης της Κε΄΄ρκυρας με την Μεταφορά του Συμβούλου Μουσικη΄ς»

 

Αναφερόμενος στο θέμα που έχει προκύψει με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μουσικής, ο οποίος έχει την ευθύνη των Νομών Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, και Λευκάδας και του οποίου η έδρα τοποθετείται στα Ιωάννινα, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η τοποθέτηση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσικής στα Ιωάννινα παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες από μία σκοπιά που παραμορφώνει την πραγματικότητα και δημιουργεί εντυπώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν καμία απολύτως βάση.

Μάλιστα, έγινε λόγος ακόμη και για «μια συνειδητή πράξη της Κυβέρνησης που στοχεύει να πλήξει καίρια την ταυτότητα και την καλλιτεχνική οντότητα της Κέρκυρας» πράγμα που ξεπερνά κάθε σενάριο φαντασίας και ασφαλώς, ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θέσπισε με τον ν. 4823/2021 ένα σύστημα, το οποίο προβλέπει την καθημερινή επίσκεψη των σχολικών μονάδων από Συμβούλους Εκπαίδευσης, για να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους. Προβλέπεται μάλιστα ο Σύμβουλος να επισκέπτεται κάθε εκπαιδευτικό τρεις φορές, δύο για την παρακολούθηση διδασκαλιών και μία για την πραγματοποίηση συνέντευξης. Το σύστημα αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το καθεστώς των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) που λειτουργούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι Σύμβουλοι δεν αξιολογούσαν, ήταν στα γραφεία τους και επισκέπτονταν τις σχολικές μονάδες κατά βούληση ή όταν παρουσιαζόταν κάποια ανάγκη.

Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει υπό την ευθύνη του πολλούς Νομούς και στην τοποθέτηση των εδρών δόθηκε έμφαση στο να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και οι περισσότερες σχολικές μονάδες. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η μετακίνηση των Συμβούλων, ενώ καλύπτονται πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες πολλών εκπαιδευτικών.

Σε ότι αφορά στους Συμβούλους Εκπαίδευσης Μουσικής, στο σύνολό τους, σε όλη την Επικράτεια, υπάρχουν μόλις 15. Ο Σύμβουλος που είναι αρμόδιος για την Κέρκυρα έχει υπό την ευθύνη του τους εξής Νομούς: Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Πρέβεζα. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή ευθύνης του βρίσκονται 724 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων οι 154 είναι στην Κέρκυρα και οι υπόλοιπες 570 στους υπόλοιπους Νομούς, ενώ μόνο στα Ιωάννινα βρίσκονται οι 214. Παράλληλα, από τους 262 εκπαιδευτικούς Μουσικής, στην Κέρκυρα υπηρετούν οι 78 και οι 184 στους υπόλοιπους Νομούς. Τέλος, στην περιοχή ευθύνης του συγκεκριμένου Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσικής βρίσκονται 58.502 μαθητές, εκ των οποίων οι 14.655 ζουν στην Κέρκυρα, ενώ στους υπόλοιπους Νομούς οι 43.847 (στα Ιωάννινα 19.785).

Από τα στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι η τοποθέτηση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσικής στα Ιωάννινα γίνεται για πρακτικούς λόγους, αφού από εκεί η μετακίνησή του προς τις σχολικές μονάδες ευθύνης του γίνεται πολύ πιο εύκολα από το αν η έδρα του βρισκόταν στην Κέρκυρα. Από τα Ιωάννινα, ο Σύμβουλος θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί πολύ περισσότερες μετακινήσεις σε λιγότερο χρόνο, ενώ τα έξοδα μετακίνησης, μία σημαντική παράμετρος, θα είναι επίσης χαμηλότερα.

Γίνεται συνεπώς σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επεξεργάστηκε ένα σχέδιο το οποίο θα επιτρέπει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τρόπο αποτελεσματικό, άμεσο και λειτουργικό, προς όφελος της εκπαίδευσης, των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Αποδεικνύεται, ότι οι κατηγορίες περί δήθεν σκοπιμότητας υποβάθμισης της Κέρκυρας στερούνται κάθε λογικής, αφού αντιθέτως, το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θέσπισε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προωθεί την ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών, τόσο στο μάθημα της Μουσικής, όσο και σε όλα τα άλλα μαθήματα.»