Δελτια Τυπου

Στ. Γκίκας: «Η Κέρκυρα «και με το Νόμο» στις Άγονες και Προβληματικές Περιοχές Α’ Κατηγορίας!»

Με αφορμή την αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλέυρη, της Τροπολογίας που υπογράφουν οι 3 Βουλευτές Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Δημήτρης Μπιάγκης, με την οποία εντάσσονται όλες οι Δομές Υγείας της ΠΕ Κέρκυρας στις Άγονες και Προβληματικές Περιοχές Α’ Κατηγορίας, ο Στέφανος Γκίκας  έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 

«Ενώσαμε σήμερα δυνάμεις και πετύχαμε να γίνει αποδεκτή η Τροπολογία που καταθέσαμε στην Βουλή – οι 3 Βουλευτές της Κέρκυρας – με την οποία όλες οι Δομές Υγείας της ΠΕ Κέρκυρας (Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας) εντάσσονται στις Άγονες και Προβληματικές Περιοχές Α’ Κατηγορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί παρέχονται επιπλέον κίνητρα στους Ιατρούς, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το φαινόμενο των άγονων προκηρύξεων. 

 

Επίσης διορθώνεται  η στρέβλωση του άρθρου 40 του νόμου 4737/2020 που με πρόσχημα τις φυσικές καταστροφές του Ιανού εντάχθηκαν όλα τα νησια του Ιονίου πλην της Κέρκυρας στις Άγονες και Προβληματικές Περιοχές Α’ Κατηγορίας.

 

Βεβαίως και στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατίθεται σε λίγες ημέρες στην Βουλή, θα περιλαμβάνονται επιπλέον σημαντικά κίνητρα για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις νησιωτικές περιοχές! 

 

Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και στην Αν. Υπουργό Μίνα Γκάγκα για την αποδοχή της Τροπολογίας.

 

Στο νομοσχέδιο που μόλις ψηφίσαμε συμπεριλαμβάνονται και δύο άλλες κρίσιμες διαταξεις. Πρώτον, παρατείνονται για 3 μήνες οι συμβάσεις ΙΔΟΧ των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας και δέυτερον, με το άρθρο 10 παρατείνονται οι συμβάσεις των καθαριστριών του Νοσοκομείου μας εως 30/9/2022.»

 

Επισυνάπτεται η σχετική Τροπολογία.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 202

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την προστασία της δημόσιας 

υγείας»

Θέμα: Χαρακτηρισμός της Κέρκυρας ως άγονη και προβληματική περιοχή ΑΚατηγορίας, λόγω κοινωνικών, γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών

Αιτιολογική Έκθεση 

Το Νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι χαρακτηρισμένο ως άγονη και προβληματική περιοχή ΒΖώνης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη δυσκολία προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού λόγω των οικονομικών δυσκολιών που συνεπάγεται η τοποθέτησή του στην Κέρκυρα, συνεπεία αφενός της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό, αφετέρου της δυσκολίας ανεύρεσης οικονομικά προσιτής στέγης (αποτέλεσμα της μεγάλης τουριστικής κίνησης και της δραματικής εξάπλωσης του Airbnb) καθώς και των αντικινήτρων του νησιωτικού χαρακτήρα του νομού (π.χ. υψηλά κόστη μετακίνησης)

Η Κέρκυρα πλήττεται συχνά από έντονα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν καταστροφές , ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται και από την έντονη σεισμικότητά της. Επιπροσθέτως, λόγω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί περαιτέρω οι ανάγκες υπηρεσιών υγείας. Πρόκειται για παράγοντες που επιβαρύνουν 

έντονα, είτε σε εποχική βάση, είτε σε έκτακτες περιπτώσεις το τοπικό 

ΚΟ 

σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, με το άρθρο 40 του ν. 4737/2020, τροποποιήθηκε η ο κατάλογος των προβληματικών και άγονων περιοχών του π.δ. 131/1987, με την ορθή μετάταξη των περιοχών Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλληνίας από τη Βστην Α’ κατηγορία. Ατυχώς, ωστόσο η μετάταξη δεν αφορούσε στην Κέρκυρα που χωρίζεται στα δύο (!) αφου 2 περιοχές είναι ενταγμένες στην ΑΠροβληματική Ζώνη και οι υπόλοιπες 3 στη ΒΖώνη. Με άλλα λόγια παρατηρείται το παράδοξο η Κέρκυρα να τέμνεται μεταξύ Α και Β Ζώνης και να είναι το μόνο νησί της 6ης ΥΠΕ, το οποίο βρίσκεται εκτός των ενεργετικών διατάξεων! Ακριβώς αυτός ο αποκλεισμός της Κέρκυρας από την ΑΠροβληματική Ζώνη δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, αφού δεν διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά σε ό,τι αφορά τις οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές, συγκοινωνιακές και οικιστικές συνθήκες

Αποτέλεσμα αυτής της άνισης σε βάρος της Κέρκυρας μεταχείρισης είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια, παρά τις συνεχείς προκηρύξεις θέσεων ιατρών στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας , οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται στο σύνολό τους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Κέρκυρας

Για την άρση της προβληματικής αυτής κατάστασης και, για την επίτευξη ισότιμης μεταχείρισης των κατοίκων και επισκεπτών όλων των Ιονίων Νήσων, καθώς και για την παροχή των κινήτρων που προβλέπονται για τα νοσοκομεία περιοχών ΑΖώνης για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, προτείνεται η παρούσα τροπολογία με την οποία χαρακτηρίζονται το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα Κέντρα Υγείας του νομού σε 

2 Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών Α‘ 

Ζώνης 

Τροπολογία Προσθήκη 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας» προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής

«Άρθρο τεσσαρακοστό Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 (Α1987) «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους 

σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α73

  1. 1. Η περ. α17 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Νομός Κέρκυρας

Κέρκυρα, Άγιος Αθανάσιος (Αγρός), Άγιος Μάρκος, Άνω Λευκίμμη

Παξοί». 2. Η περ. β15 του άρθρου 1 καταργείται»

Οι προτείνοντές Βουλευτές 

Στέφανος Γκίκας 

Αλέξανδρος Αυλωνίτης 

Δημήτρης Μπιάγκης