Ομιλιες

Στ. Γκίκας: «Ο Κλιματικός Νόμος έχει στραμμένο το Βλέμμα στο Μέλλον και στοχεύει στην Προστασία όλων μας»  

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε σήμερα ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την θέσπιση του πρώτου Εθνικού Κλιματικού Νόμου της χώρας μας.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε στην 144η Ολομέλεια της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο μήνες στην Ινδονησία. Ενημέρωσε το Σώμα ότι κεντρικό θέμα της Ολομέλειας ήταν η Κλιματική Κρίση, ενώ οι 179 χώρες που συμμετείχαν, εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για το μέλλον.

Ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή «επηρεάζει τις ζωές όλων μας, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, ενώ τίθενται πλέον και θέματα Ασφαλείας» και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενεργεί στο πλαίσιο της ΕΕ. Βασικός στόχος, όπως εξήγησε, είναι η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, με πρώτο ενδιάμεσο στόχο την μείωση των ανθρωπογενών αερίων κατά 55% έως το 2030 και την περαιτέρω μείωσή τους κατά 80% έως το 2040.

Ο Βουλευτής παρουσίασε ορισμένα μέτρα και πολιτικές που εισάγει το σχέδιο νόμου, όπως είναι η έμφαση στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, με ρήτρα επανεξέτασης το 2025.

Σημαντική είναι επιπλέον η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, αφού «από το 2024 το 25% των εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που θα ταξινομούνται θα είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά». Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο κ. Γκίκας, από το 2026 στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη όλα τα ταξί και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ από το 2030 θα απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με συμβατούς κινητήρες. Έδωσε επιπλέον έμφαση στο γεγονός, ότι απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στις προβλέψεις για τα κτίρια, σύμφωνα με τις οποίες «από το 2025 θα σταματήσει η πώληση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ από το 2030 θα είναι υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης που θα αποτελείται κατά 30% από βιοκαύσιμα.» Παράλληλα, από την αρχή του επόμενου έτους στις οικοδομικές άδειες συγκεκριμένων κτιρίων, θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ή θερμικών ηλιακών συστημάτων, τουλάχιστον στο 30% της στέγης. 

Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις, από το 2023 θα υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα, το οποίο θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Όπως τόνισε ο κ. Γκίκας, από το μέτρο εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις οποίες θα καταγράφεται από το 2024 η ποσοτική μείωση ή αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που θα προκύπτουν από το έργο ή την νέα δραστηριότητα.

Ο Στέφανος Γκίκας στάθηκε και στην συμμετοχή των Δήμων, οι οποίοι υποχρεούνται να καταρτίσουν έως 31/3/2023 το πρώτο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών. Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο στο Σχέδιο «θα υπολογίζεται το ανθρακικό τους αποτύπωμα, θα προσδιορίζονται μέτρα και δράσεις για την μείωση των εκπομπών.»  

Ειδική αναφορά έκανε και στο Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας GR-eco Islands για την μετάβαση των νησιών στην κλιματική ουδετερότητα και στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2030, σε σχέση με το 2019. Σημείωσε ότι η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ στόχος είναι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος των νησιών.

Ο Στέφανος Γκίκας επεσήμανε και την δημιουργία ενός «συστήματος διαβούλευσης και διακυβέρνησης», αφού συστήνεται το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ένα ανοικτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, στο οποίο συμμετέχουν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και επιστημονικοί φορείς. Επιπλέον, το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που «θα λειτουργήσει ως κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την υιοθέτηση και την αξιολόγηση των δράσεων και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή». Τέλος, η Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής αποτελούμενη από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης θα εισηγείται πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα γνωμοδοτεί για σχετικά θέματα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι η «επίτευξη των φιλόδοξων ευρωπαϊκών και Ελληνικών στόχων απαιτεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική, καθώς και ανάλογα μέτρα και εργαλεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο της χώρας μας». Υπογράμμισε ότι ο Κλιματικός Νόμος επιταχύνει την δράση της χώρας μας για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. «Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχει ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, άρα την προστασία όλων μας και πρέπει να τύχει της θετικής ψήφου όλων μας» κατέληξε.