Ομιλιες

Στ. Γκίκας: «Ο Κλιματικός Νόμος έχει στραμμένο το Βλέμμα στο Μέλλον και στοχεύει στην Προστασία όλων μας»  

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε σήμερα ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την θέσπιση του πρώτου Εθνικού Κλιματικού Νόμου της χώρας μας.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε στην 144η Ολομέλεια της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο μήνες στην Ινδονησία. Ενημέρωσε το Σώμα ότι κεντρικό θέμα της Ολομέλειας ήταν η Κλιματική Κρίση, ενώ οι 179 χώρες που συμμετείχαν, εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για το μέλλον.

Ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή «επηρεάζει τις ζωές όλων μας, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, ενώ τίθενται πλέον και θέματα Ασφαλείας» και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενεργεί στο πλαίσιο της ΕΕ. Βασικός στόχος, όπως εξήγησε, είναι η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, με πρώτο ενδιάμεσο στόχο την μείωση των ανθρωπογενών αερίων κατά 55% έως το 2030 και την περαιτέρω μείωσή τους κατά 80% έως το 2040.

Ο Βουλευτής παρουσίασε ορισμένα μέτρα και πολιτικές που εισάγει το σχέδιο νόμου, όπως είναι η έμφαση στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, με ρήτρα επανεξέτασης το 2025.

Σημαντική είναι επιπλέον η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, αφού «από το 2024 το 25% των εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που θα ταξινομούνται θα είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά». Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο κ. Γκίκας, από το 2026 στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη όλα τα ταξί και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ από το 2030 θα απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με συμβατούς κινητήρες. Έδωσε επιπλέον έμφαση στο γεγονός, ότι απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στις προβλέψεις για τα κτίρια, σύμφωνα με τις οποίες «από το 2025 θα σταματήσει η πώληση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ από το 2030 θα είναι υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης που θα αποτελείται κατά 30% από βιοκαύσιμα.» Παράλληλα, από την αρχή του επόμενου έτους στις οικοδομικές άδειες συγκεκριμένων κτιρίων, θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ή θερμικών ηλιακών συστημάτων, τουλάχιστον στο 30% της στέγης.

Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις, από το 2023 θα υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα, το οποίο θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Όπως τόνισε ο κ. Γκίκας, από το μέτρο εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις οποίες θα καταγράφεται από το 2024 η ποσοτική μείωση ή αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που θα προκύπτουν από το έργο ή την νέα δραστηριότητα.

Ο Στέφανος Γκίκας στάθηκε και στην συμμετοχή των Δήμων, οι οποίοι υποχρεούνται να καταρτίσουν έως 31/3/2023 το πρώτο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών. Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο στο Σχέδιο «θα υπολογίζεται το ανθρακικό τους αποτύπωμα, θα προσδιορίζονται μέτρα και δράσεις για την μείωση των εκπομπών.» 

Ειδική αναφορά έκανε και στο Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας GReco Islands για την μετάβαση των νησιών στην κλιματική ουδετερότητα και στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2030, σε σχέση με το 2019. Σημείωσε ότι η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ στόχος είναι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος των νησιών.

Ο Στέφανος Γκίκας επεσήμανε και την δημιουργία ενός «συστήματος διαβούλευσης και διακυβέρνησης», αφού συστήνεται το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ένα ανοικτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, στο οποίο συμμετέχουν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και επιστημονικοί φορείς. Επιπλέον, το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που «θα λειτουργήσει ως κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την υιοθέτηση και την αξιολόγηση των δράσεων και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή». Τέλος, η Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής αποτελούμενη από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης θα εισηγείται πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα γνωμοδοτεί για σχετικά θέματα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι η «επίτευξη των φιλόδοξων ευρωπαϊκών και Ελληνικών στόχων απαιτεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική, καθώς και ανάλογα μέτρα και εργαλεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο της χώρας μας». Υπογράμμισε ότι ο Κλιματικός Νόμος επιταχύνει την δράση της χώρας μας για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. «Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχει ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, άρα την προστασία όλων μας και πρέπει να τύχει της θετικής ψήφου όλων μας» κατέληξε.

 

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Master of Science in Electrical Engineering) από το Πανεπιστήμιο Monterey των ΗΠΑ όπου φοίτησε με υποτροφία την περίοδο 1988-1990, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Στρατηγικές & Αμυντικές Σπουδές (ΣΕΕΘΑ, 2005) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική με βαθμό «Άριστα» (ΝΣΠ 1996). Είναι επίσης Απόφοιτος του Επιχειρησιακού Κέντρου Εκπαιδεύσεως του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο San Diego των ΗΠΑ. Την περίοδο 1991-1992 υπηρέτησε στη Φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ» και έλαβε μέρος στην σημαντική αποστολή του πλοίου στον Περσικό κόλπο. Διετέλεσε Κυβερνήτης στην Πυραυλάκατο «ΑΝΝΙΝΟΣ», 1995-1996, συμμετέχοντας σε πληθώρα αποστολών υψηλής εθνικής σημαντικότητος (εποχή της κρίσης στα ΙΜΙΑ). Την περίοδο 2000-2003 επελέγη από το Υπ. Εθνικής Άμυνας να υπηρετήσει σε διπλωματική θέση στην Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Από την θέση του Εθνικού Εκπροσώπου σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας διαπραγματεύτηκε με ιδιαίτερη επιτυχία πολλές υποθέσεις κυρίαρχου εθνικού ενδιαφέροντος, όπως το πλέγμα σχέσεων ΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντιμετώπιση της τουρκικής στάσης. Από τον Ιούλιο του 2003 έως το 2004 διετέλεσε Κυβερνήτης της Φρεγάτας «ΣΑΛΑΜΙΣ», Ναυαρχίδας του Ελληνικού Στόλου και υπό την Διοίκησή του το πλοίο έλαβε σημαντικές διακρίσεις τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Συμμαχικό επίπεδο. Έχει τιμηθεί με τα ανώτατα παράσημα και διαμνημονεύσεις που προβλέπονται στον βαθμό του. Υπήρξε στενός συνεργάτης και υπεύθυνος επικοινωνίας δυο Υπουργών Εθνικής Άμυνας στην Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, του κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου και του κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, όντας Εκπρόσωπος Τύπου και Διευθυντής Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ την τριετία 2004-2007. Από την θέση αυτή χειρίσθηκε ευαίσθητα εθνικά θέματα και υποστήριξε τόσο στα Ελληνικά όσο και στα διεθνή ΜΜΕ το έργο της Κυβέρνησης στον τομέα της Άμυνας, ενώ οργάνωσε τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ενημέρωσης σε αποδοτικότερη βάση. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007, κατήλθε ως υπ. Βουλευτής της Ν.Δ. στην Κέρκυρα. Έλαβε 8000 σταυρούς προτίμησης, αλλά απώλεσε την Βουλευτική έδρα λόγω του ισχύοντος Εκλογικού Νόμου, αφού η Ν.Δ. απώλεσε έδρα σε σχέση με τις Εκλογές του 2004. Στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009 ήταν ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος στην Κέρκυρα. Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 ήταν ο Α’ επιλαχών Βουλευτής Κερκύρας. Από τον Μάρτιο 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011 ήταν Ειδικός Σύμβουλος του Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ., Βουλευτή Σερρών Θεόφιλου Λεονταρίδη. Με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά, τον Ιανουάριο του 2011, τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ., θέση που διατήρησε για 4 χρόνια. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, κατήλθε εκ νέου ως υποψήφιος Βουλευτής με την ΝΔ στην Κέρκυρα, αλλά σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατετάγη δεύτερος με διαφορά 43 ψήφων από τον πρώτο. Στις εκλογές με Λίστα του Ιουνίου του 2012 ήταν και πάλι Α΄ Επιλαχών Βουλευτής Κερκύρας. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, εξελέγη Βουλευτής Κερκύρας (ΝΔ) λαμβάνοντας το 60% των ψήφων της Παράταξης στην Κέρκυρα. Την περίοδο Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, ως Βουλευτής Κερκύρας, διετέλεσε: Αν. Τομεάρχης Τουρισμού της ΝΔ, μέλος του Τομέα Εξωτερικών της ΝΔ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, καθώς και μέλος της Υποεπιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων του Κοινοβουλίου. Επέδειξε έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα και με πάνω από 60 κατατεθειμένες Ερωτήσεις, 10 Ομιλίες και πολλές Παρεμβάσεις ανέδειξε τα προβλήματα του Ν. Κερκύρας, αλλά και τα θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στις τελευταίες εκλογές με Λίστα τον Σεπτέμβριο του 2015, η Κέρκυρα αναπάντεχα έχασε – για πρώτη φορά από το 1974 – την Έδρα της Νέας Δημοκρατίας, μετά από ένα άσχημο παιγνίδι της μοίρας και του εκλογικού νόμου. Παρά την απώλεια της Έδρας του, συνέχισε να δραστηριοποιείται πολιτικά στην Κέρκυρα, διατηρώντας πολιτικά γραφεία τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Αθήνα. Στις εκλογές του Ιουλίου 2019, επανεξελέγη πανηγυρικά Βουλευτής Κέρκυρας με την ΝΔ λαμβάνοντας πάνω από το 60% των σταυρών της Παράταξης, ήτοι 10.400 σταυρούς. Ενώ στις εκλογές του 2023 έλαβε 10.750 σταυρούς. Είναι Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Επίσης είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος της Ομάδων Φιλίας Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Σερβίας και μέλος της Αντιπροσωπείας της Βουλής στην Διακοινοβουλευτική Ένωση. Ασκεί έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Αρθρογραφεί τακτικά στον Αθηναϊκό αλλά και στον τοπικό Κερκυραϊκό τύπο, καθώς και στα περιοδικά του ειδικού Αμυντικού και Διπλωματικού τύπου, ενώ παραχωρεί Διαλέξεις στις Σχολές Επιτελών των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει συγγράψει πολλές αναλύσεις και μελέτες, ενώ την πενταετία 2010 – 14, ήταν τακτικός αμυντικός αναλυτής σε Αθηναϊκή εφημερίδα. Μιλά άριστα Αγγλικά και έχει καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Έχει δύο κόρες 25 και 29 ετών.