Δελτια Τυπου

Στ. Γκίκας: «Πρόσληψη – Ρεκόρ 52 μόνιμων Νοσηλευτών για το Γ.Ν. Κέρκυρας»

 

Την πρόσληψη 52 μόνιμων Νοσηλευτών για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προβλέπει η προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η μόνιμη πρόσληψη τεσσάρων (4) Νοσηλευτών ΠΕ, είκοσι ενός (21) Νοσηλευτών ΤΕ και είκοσι επτά (27) Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου 2022.

Ο Βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη 7Κ/2022, η οποία προβλέπει την μόνιμη πρόσληψη 52 Νοσηλευτών για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό, προσλήψεων, ο οποίος αποτελεί ρεκόρ και θα ενισχύσει σημαντικά το Νοσοκομείο μας.

Οι προσλήψεις έρχονται σε συνέχεια της ένταξης της Κέρκυρας στις Άγονες και Προβληματικές Περιοχές Α΄ Κατηγορίας, που δίνει επιπλέον κίνητρα στους Ιατρούς και αποσκοπεί στον περιορισμό στο ελάχιστο του φαινομένου των άγονων προκηρύξεων.

 

Επιπλέον αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών με επιπλέον κίνητρα για το Ιατρικό Προσωπικό.  

 

Πρόκειται για μία μεθοδική προσπάθεια προσφοράς κινήτρων και ενίσχυσης των Δομών Υγείας που θα αλλάξει και στην Κέρκυρα επί τα βελτίω την εικόνα τους και θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες.

 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλάει με έργα.»