Στ. Γκίκας: «Σημαντικά Κίνητρα σε Ιατρούς να εργαστούν σε τουριστικε΄ς περιοχε΄ς το καλοκαι΄ρι και ενίσχυση του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» »

Σημαντικές ρυθμίσεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας δίνει σημαντικό οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς του ΕΣΥ, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που θα μετακινηθούν κατά το διάστημα 1.7.2022 έως 15.9.2022, για να ενισχύσουν δομές Υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβαίνει στον τριπλασιασμό της επιδότησης του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται για νέους ηλικίας 18-29 ετών.

Σε δήλωσή του ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, αναφέρει:

«Ψηφίζεται σήμερα μία εξαιρετικά σημαντική τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που στοχεύει στην ενίσχυση των δομών Υγείας των τουριστικών περιοχών. Συγκεκριμένα, ιατροί του ΕΣΥ που θα μετακινηθούν για το διάστημα 1.7.2022 έως 15.9.2022 εντός ή εκτός της Υγειονομικής τους Περιφέρειας για την ενίσχυση δομών Υγείας τουριστικών κυρίως περιοχών, όπου ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, θα λάβουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.500 Ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Ομοίως, το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που θα μετακινηθεί, θα λάβει μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.000 Ευρώ πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από τον φορέα υποδοχής. 

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ρύθμιση, που δίνει ισχυρά κίνητρα στους ιατρούς των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου κατά την θερινή περίοδο ο πληθυσμός μειώνεται, να επιδιώξουν να εργαστούν σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι η Π.Ε. Κέρκυρας. Το Υπουργείο Υγείας αποδεικνύει ότι αφουγκράζεται τις κοινωνίες των τουριστικών και νησιωτικών περιοχών, θεσπίζοντας ένα μέτρο που στοχεύει στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Αξίζει επίσης αναφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην γενναία ενίσχυση του μέτρου «Πρώτο Ένσημο» για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους ηλικίας 18-29 ετών. Η Κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του χρηματικού ποσού επιδότησης προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου που δημιουργείται για νέο εργαζόμενο της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας από τα 1.200 Ευρώ στα 3.600 Ευρώ.

Η χρηματοδότηση μοιράζεται σε ισόποσα μέρη στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, ενισχύοντας το κίνητρο συμμετοχής των εργοδοτών σε αυτό το πολύ σημαντικό για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, πρόγραμμα. 

Η Κυβέρνησή μας συνεχίζει την θέσπιση και τη διεύρυνση των κοινωνικών πολιτικών και στέκεται δίπλα στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται την στήριξη της Πολιτείας για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των καιρών μας