Δελτια Τυπου

Στ. Γκίκας: Σύντομα η Ένταξη των Ξεναγών στον Θεσμό της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Απάντηση στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο που άσκησε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας για την καθυστέρηση στην καταμέτρηση των ενσήμων των ξεναγών, απέστειλε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Τσακλόγλου.

 

Στην Απάντηση επισημαίνεται ότι το ειδικό καθεστώς ασφάλισης στο οποίο είχαν ενταχθεί οι ξεναγοί από το 1977 και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εργασίας τους, όπως είναι η απασχόληση σε μη σταθερούς εργοδότες, την ύπαρξη περισσότερων από τρεις εργοδότες την ίδια ημέρα κλπ., δεν επέτρεψε την ασφάλισή τους στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Επιπλέον, το 2002, κατά την εισαγωγή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) οι ξεναγοί ανήκαν στις επαγγελματικές ομάδες που δεν εντάχθηκαν σε αυτόν.

 

Ο Υφυπουργός ενημερώνει ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη επεξεργαστεί ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη των ξεναγών στον θεσμό της ΑΠΔ. Η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Σε ότι αφορά την Ασφαλιστική Ικανότητα των ξεναγών, ζήτημα που απασχολεί έντονα την συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, διευκρινίζεται ότι σε όσους ασκούν το επάγγελμα, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ξεναγών, διαθέτουν ταυτότητα ξεναγού και έλαβαν για το διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών ή 50 ημερών εντός του 2021 αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας, η Ασφαλιστική Ικανότητα για το 2022 χορηγήθηκε αυτόματα από τον e-ΕΦΚΑ.

 

Σε ότι αφορά αιτήματα που έχουν κατατεθεί από τους ξεναγούς για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα (πχ. επίδομα μητρότητας κ.α.), το Υπουργείο έχει δώσει οδηγίες στον e-ΕΦΚΑ, ώστε αυτά να μείνουν σε εκκρεμότητα, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ΑΠΔ.

 

Στην Απάντηση σημειώνεται επίσης, ότι αναφορικά με την επιδότηση λόγω ανεργίας, παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα επιδότησης βάσει της ιδιαίτερης επαγγελματικής κατηγορίας των ξεναγών για το διάστημα δύο ή τριών μηνών ή ως κοινοί άνεργοι.