Ομιλιες

Στ. Γκίκα: «Οριστική Επίλυση για το Ζήτημα του Ποταμού της Μεσογγής και Παράταση στις Συμβάσεις για την Μεταφορά Μαθητών»

Ομιλία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας.

Το ερανιστικό αυτό νομοσχέδιο «θεσπίζει καινοτομίες, ενώ ρυθμίζει επιπλέον μία σειρά σημαντικών ζητημάτων που χρήζουν τακτοποίησης, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού», δήλωσε ο Βουλευτής.

Ο Στέφανος Γκίκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διάταξη που ρυθμίζει το καθεστώς στο πλωτό τμήμα του Ποταμού της Μεσογγής. Όπως εξήγησε, «τα λιμενικά έργα που έγιναν από τον πρ. Καποδιστριακό Δήμο Μελιτειέων  και την πρ. Νομαρχία θεωρούνται πλέον νομίμως υφιστάμενα και παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας». Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τον Υπουργό για την συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία όπως επεσήμανε, θα διευκολύνει επιχειρηματίες, πολίτες και τους τουρίστες της περιοχής. Όπως σημείωσε, «πλέον εναπόκειται στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας να εκδώσει κανονισμό λειτουργίας για την χρήση των λιμενικών υποδομών

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε επιπλέον σε δυο διατάξεις που έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ότι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΟΤΑ με αναπηρία μπορούν να συνοδεύονται σε υπηρεσιακές αποστολές από εξειδικευμένο βοηθό. 

Επιπλέον, μετά την πρόσφατη θέσπιση του δικαιώματος 20ήμερης άδειας με αποδοχές για γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση θανάτου τέκνου, θεσπίζεται το ίδιο δικαίωμα για τους γονείς που είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε επιπλέον στις διατάξεις που αφορούν στον ΑΣΕΠ και αποσκοπούν στην ταχύτερη κάλυψη κενών θέσεων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου μέσου όρου της βαθμολογίας στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν για την προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση κενών θέσεων στην ΑΑΔΕ. Όπως σημείωσε ο κ. Γκίκας, «με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των επιτυχόντων, χωρίς να μειώνεται η ποιότητά τους.» 

Επιπλέον ανασυντάσσεται ο πίνακας των διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019, η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική. «Η Κυβέρνηση διορθώνει έτσι ένα λάθος της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Βουλευτής.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «σε περίπτωση διεξαγωγής πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού σε 2 στάδια, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου μπορούν να μετέχουν στο δεύτερο στάδιο άλλης προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων ή ειδικοτήτων, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα τυπικά στοιχεία. Κατά αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η αποτελεσματικότερη στελέχωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου σε συντομότερο χρόνο».

Ο Στέφανος Γκίκας έκανε επιπλέον ειδική αναφορά στη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων των Περιφερειών για την μεταφορά μαθητών. Συγκεκριμένα προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων που ίσχυαν έως 30/6/2022 μέχρι και την 30η /6/2023, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου του έργου μεταφοράς των μαθητών. Όπως τόνισε ο κ. Γκίκας πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολούσε έντονα και την Κέρκυρα και πλέον επιλύεται.

Ο Βουλευτής χαιρέτισε επίσης τη διάταξη που προβλέπει την συμμετοχή εκπροσώπου της Περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείων, ενώ ρυθμίζεται και το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σε ότι αφορά στην θέσπιση του Συστήματος Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα, ο Βουλευτής σημείωσε ότι στόχος είναι «οι φορείς του Δημοσίου, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν καινοτομίες, ώστε να παρέχονται πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας».

Όπως εξήγησε, «η ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Συντονιστής του Συστήματος Καινοτομίας, θα καταρτίζει το διετές Εθνικό Σχέδιο για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα με οριζόντιες δράσεις και παρεμβάσεις όπως και πρωτότυπα έργα. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα παρακολουθεί την πρόοδο των δράσεων, θα αξιολογεί, θα επικαιροποιεί και θα ανασχεδιάζει το Εθνικό Σχέδιο για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

 

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε στον τρόπο ένταξης προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο για την Καινοτομία, μετά από σχετική πρόσκληση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Στέφανος Γκίκας υπογράμμισε ότι το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχει κρίσιμες διατάξεις που εξυπηρετούν πολλές ομάδες εργαζομένων και έχουν θετική επίπτωση στους πολίτες.