Συνάντηση Στ. Γκίκα με τον Διοικητή της  ΥΠΑ Γ. Δριτσάκο

Συνάντηση με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργο Δριτσάκο πραγματοποίησε σήμερα ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και αναμένεται η κατάθεσή του στη Βουλή.

Ο Στέφανος Γκίκας μετέφερε στον Διοικητή τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας όπως επίσης και των Αερολιμενικών του Αεροδρομίου της Κέρκυρας.

Με το παρόν νομοσχέδιο δεν πρόκειται να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στην ΥΠΑ, αλλά οι όποιες αλλαγές θα περιλαμβάνονται σε προσεχές νομοσχέδιο. Σε ότι αφορά στην λειτουργία και στο έργο των Αερολιμενικών των περιφερειακών Αεροδρομίων, η πρόθεση είναι να διατηρηθούν οι οργανικές τους θέσεις και τα καθήκοντά τους υπαγόμενοι στην ΥΠΑ. Τούτο θα διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή προς επεξεργασία.

Ο Βουλευτής έθεσε επίσης εκ νέου το ζήτημα των απαλλοτριώσεων για την επέκταση του Αεροδρομίου της Κέρκυρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον Διοικητή, έχει ήδη ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό σκέλος της διαδικασίας για τα 30 από τα 50 στρέμματα. Πρόκειται για την έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως. Ωστόσο, η διαδικασία για την υπόλοιπη έκταση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Σε ότι αφορά στον εκσυγχρονισμό του Τερματικού Ραντάρ Κέρκυρας στους Αγ. Δέκα, το οποίο χρήζει εκσυγχρονισμού, η ΥΠΑ και το αρμόδιο Υπουργείο βρίσκεται σε τελικό στάδιο προετοιμασίας ενός διεθνούς διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση όλων των ραντάρ παλαιότερης τεχνολογίας ανά την Επικράτεια.