Δελτια Τυπου

Συναντήσεις Στ. Γκίκα με Διοικητή του ΟΑΕΔ, Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Σημαντικές συναντήσεις εργασίας είχε στην Αθήνα ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας.

Συγκεκριμένα, στην συνάντησή του με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη συζητήθηκε η πρόοδος στο έργο των εργατικών κατοικιών του Αγ. Ιωάννη. Έγινε ανακεφαλαίωση όσων έργων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και των εκκρεμοτήτων που έχουν απομείνει. Σημειώνεται ότι ο στόχος είναι, έως τέλος του χρόνου να είναι έτοιμες και προς παράδοση στους δικαιούχους οι πρώτες 50 έως 60 κατοικίες.

Επιπλέον, στην συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση, ο Στέφανος Γκίκας έθεσε το πρόβλημα που δημιουργείται μετά από την ανίχνευση βαρέων μετάλλων στον ελαιοκαρπό της περιοχής του Τεμπλονίου. Ο Βουλευτής ζήτησε να διερευνηθεί η πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τέλος, ο Βουλευτής συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο. Θέμα συζήτησης απετέλεσαν η επικείμενη δημοπράτηση του νέου εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα όπως και η λειτουργία του νέου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.