Δελτια Τυπου

Τα προβλήματα με τις Αγροτικές Επιδοτήσεις στην Κέρκυρα, συνεχίζονται παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις

Απάντηση στην Ερώτηση για τις Αγροτικές Επιδοτήσεις στην Κέρκυρα,  που υπεβλήθη από τον Αν. Τομεάρχη Αγροτικού της ΝΔ Βουλευτή Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη, σε συνεργασία με τον πρ. Βουλευτή Κερκύρας της ΝΔ Στέφανο Γκίκα, κατέθεσε στην Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης.

Ο Υπουργός μεταξύ άλλων αναφέρει ότι :  

«Μετά την πληρωµή της προκαταβολής της ΕΑΕ 2018, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη σε επανέλεγχο των 2.201 αγροτεµαχίων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κέρκυρας που χαρακτηρίστηκαν από τον έλεγχο µέσω τηλεπισκόπησης ως µη επιλέξιµα, συνυπολογίζοντας την ιδιαιτερότητα του νησιού ως προς τις εφαρµοζόµενες γεωργικές πρακτικές σε ελαιώνες. Ο επανέλεγχος είχε ολοκληρωθεί κατά την πληρωµή της εξόφλησης βασικής ενίσχυσης της EAE 2018 τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2018. Μετά τον εν λόγω επανέλεγχο, τα αποτελέσµατα, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δηλωθέντων αγροτεµαχίων, διαµορφώθηκαν ως εξής:

Τα επιλέξιµα αγροτεµάχια αυξήθηκαν σε 4.475. Σε 1.361 αγροτεµάχια έγινε αποµείωση της επιλέξιµης έκτασής τους, 685 αγροτεµάχια παρέµειναν χαρακτηρισµένα ως µη επιλέξιµα, µε αποτέλεσµα τον µηδενισµό της έκτασής τους, ενώ δεν άλλαξε ο αριθµός των αγροτεµαχίων που δηλώθηκαν µε έκταση µικρότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη για την καταβολή ενίσχυσης.

Συνολικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταχωρήθηκαν 3.339 ενστάσεις, που αφορούσαν στο αντίστοιχο πλήθος αγροτεµαχίων. Από αυτές, οι 1.510 είχαν ήδη εξεταστεί πριν από την εξόφληση βασικής ενίσχυσης της EAE 2018 που ολοκληρώθηκε τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2018. Η εξέταση των υπόλοιπων ενστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, καταβάλλεται όµως κάθε προσπάθεια για τη συντοµότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σχετικά µε τους ελέγχους µέσω τηλεπισκόπησης, σηµειώνεται ότι αυτοί διενεργούνται σε παραγωγούς – ΑΦΜ που το σύνολο των αγροτεµαχίων τους βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής τηλεπισκόπησης. Σηµειώνεται ότι οι παραγωγοί θα ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα των ενστάσεών τους µέσω ανακοίνωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα εν λόγω αποτελέσµατα θα είναι διαθέσιµα µέσω πρόσβασης στην ατοµική «Καρτέλα Αγρότη» κάθε παραγωγού.

Μετά την εκδίκαση της ένστασής τους και την καταχώρηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου, οι παραγωγοί δεν έχουν δικαίωµα εκ νέου υποβολής ένστασης µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ενστάσεων είναι οριστικά και προσβάλλονται µόνον στα αρµόδια δικαστήρια.».

Σχολιάζοντας την Απάντηση του Υπουργού ο Στέφανος Γκίκας ανέφερε:

«Έπρεπε να περάσουν δυο ολόκληροι μήνες για να γίνει αντιληπτό και «με την βούλα» ότι τα προβλήματα με τις Αγροτικές Επιδοτήσεις στην Κέρκυρα, συνεχίζονται παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.  

Όπως μας πληροφορεί ο αρμόδιος Υπουργός, περίπου 2000 ενστάσεις δεν έχουν εξεταστεί ακόμη και «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας»(!). Μόνο που δεν ρώτησαν τους Κερκυραίους παραγωγούς πόση ανάγκη έχουν τα χρήματα της επιδότησης για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους…

Επίσης με έκπληξη παρατηρώ, ότι σε ένα σημαντικό μέρος αγροτεμαχίων που ξεπερνούν τα 1350, έγινε απομείωση της επιλέξιμης έκτασης, ενώ 685 αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν ως «μη επιλέξιμα» με αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση της επιδότησης σε εκατοντάδες Κερκυραίους  παραγωγούς. Το χειρότερο είναι πως παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, αν οι ενστάσεις των παραγωγών απορριφθούν, δεν δίνεται η δυνατότητα νέας ένστασης και ο κ. Υπουργός μας παραπέμπει στα δικαστήρια…

Αποστέλλω την Απάντηση του Υπουργού στους τοπικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για ενημέρωση.».

Στο συνημμένο έγγραφο η πλήρης Απάντηση του κ. Αραχωβίτη