Τηλεδιασκέψεις με ΟΕΒΕΚ και Ενιαίο Φορέα

Ενδιαφέρουσες τηλεδιασκέψεις με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Κωσταντίνο Κιτσάκη και τα μέλη του ΔΣ, αφενός, και με τον Πρόεδρο του Ενιαίου Κερκυραϊκού, Εμπορικού, Επαγγελματικού & Τουριστικού φορέα, Παντελή Γιαννούλη και τα μέλη του ΔΣ, αφετέρου, είχα τις τελευταίες ώρες.
Τόσο η Ομοσπονδία όσο και ο Ενιαίος Φορέας εξέφρασαν προβληματισμό και ανησυχία για το μέλλον της εποχιακής κυρίως επιχείρησης στην Κέρκυρα και ζήτησαν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης προκειμένου να αποφευχθούν «λουκέτα» και απολύσεις.
Ειδικότερα η ΟΕΒΕΚ μεταξύ άλλων, ζήτησε να δοθούν στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές, ή πλήττονται σοβαρά, μικροπιστώσεις με μορφή επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων προκειμένου και οι εποχιακές επιχειρήσεις να μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, στήριξη από τους ΟΤΑ, φορολογικές διευκολύνσεις, πχ. την μη προκαταβολή φόρου, επιδότηση εργασίας κ.α.
Από την πλευρά του ο Ενιαίος Φορέας, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία των εποχικών επιχειρήσεων για την Κέρκυρα που εκπροσωπούν την μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων και ζήτησε μεταξύ άλλων, να υπάρξει κρατική παρέμβαση για διευκόλυνση των πληττόμενων επιχειρήσεων τόσο σε ό,τι αφορά στα ενοίκια (επαγγελματικες μισθώσεις), στα πάγια Λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ΔΕΗ κλπ, σε θέματα φορολογίας, στο ζήτημα των ληγμένων επιταγών, στην με ευέλικτα κριτήρια, δυνατότητα λήψεως δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με ευνοϊκούς όρους, κ.α.
Από την πλευρά μου ανέφερα ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συγκεράσει θέσεις και απόψεις από διάφορους επαγγελματικούς φορείς ώστε να ανακοινώνει ουσιαστικά μέτρα στήριξης και ότι τις επόμενες ημέρες θα εξειδικευθούν τα μέτρα στήριξης των τουριστικών εποχικών επιχειρήσεων που αυτονόητα πλήττονται.
Ενημέρωσα δε τους συνομιλητές μου – και απέστειλα γραπτό υπόμνημα – με τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση και δήλωσα ότι θα μεταφέρω εκ νέου τα αιτήματα των φορέων, στους αρμόδιους Υπουργούς.