Δελτια Τυπου

Το μεγάλο Έργο των Φραγμάτων της Κέρκυρας επανέρχεται στο Προσκήνιο

Στην Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, για την πορεία του Έργου Ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας απάντησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με αυτήν, το Υπουργείο προτίθεται να αιτηθεί την συγχρηματοδότηση του μεγάλου έργου των Φραγμάτων από το ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα εξετάζει την δυνατότητα εκτέλεσής του με ΣΔΙΤ.

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του, ο Υπουργός εξηγεί πως επιλέχθηκε η υλοποίηση του Μεγάλου Έργου «Ύδρευσης Κέρκυρας» σε τρεις φάσεις και σε διακριτά τμήματα έργων, αναλόγως της ωριμότητας και της λειτουργικότητάς τους και με αντίστοιχη εκτίμηση κόστους και χρονοδιαγράμματος.

Ο Υπουργός υπογραμμίζει στην Απάντησή του  ότι το έργο αφαιρέθηκε από τον πίνακα Μεγάλων Έργων, όπου συμπεριλαμβανόταν στην αρχική έκδοση του Προγράμματος το 2014, ύστερα από σχετική απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμά του ξεπερνούσε την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στην αναλυτική και εμπεριστατωμένη του Απάντηση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των έργων όλων των φάσεων.

Συγκεκριμένα, αυτή την στιγμή επικαιροποιούνται οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, προκείμενου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τα έργα της Α’ φάσης, που κρίνονται ως άμεσης προτεραιότητας. Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την κάλυψη του εκτιμώμενου κόστους των 49 εκατ. Ευρώ.

Εφόσον εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση, η υλοποίηση των έργων εκτιμάται να ξεκινήσει εντός του 2020 με τα έργα στην ΕΑΝ Χρυσηίδας, δηλαδή στην Κεντρική Κέρκυρα, και θα ολοκληρωθεί με τα έργα στην ΕΑΝ Κακότραφου και στην ΕΑΝ Νεοχωρακίου στην Νότια Κέρκυρα, το 2023.

Σε ότι αφορά στις ανάγκες της Βόρειας Κέρκυρας και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της Πόλης της Κέρκυρας, προβλέπεται στην Β΄ φάση η κατασκευή του Φράγματος Μελισσουδίου με τα συνοδά έργα, των οποίων το κόστος εκτιμάται στα 105  εκατ. Ευρώ. Εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση, τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του 2022. Το Υπουργείο προτίθεται να αιτηθεί την συγχρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα εξετάζει την δυνατότητα εκτέλεσής τους με ΣΔΙΤ.

Η Νότια Κέρκυρα, όπως αναφέρεται στην Απάντηση, θα εξυπηρετηθεί από τα έργα της Γ΄ φάσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το φράγμα Καλαμιώτισσας. Το κόστος εκτιμάται στα 46 εκατ. Ευρώ, και από τον Ιούνιο του 2019 εκκίνησε η διαδικασία ένταξής τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ. Μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, τα εν λόγω έργα θα ξεκινήσουν το 2022.

Σχολιάζοντας την Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, ο κ. Γκίκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Επιθυμώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναλυτική Απάντηση του κ. Καραμανλή στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο που του άσκησα για την πορεία του μεγάλου Έργου Ύδρευσης της Νήσου Κέρκυρας, το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο.

Θα σταθώ σε 2-3 σημεία:

Πρώτον, η Κυβέρνηση της ΝΔ και το αρμόδιο Υπουργείο, μας παρουσιάζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το έργο και απαντά με απόλυτα εμπεριστατωμένο τρόπο.

Το όλο Έργο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και το αρμόδιο Υπουργείο έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για την συγχρηματοδότησή του μέσω ΕΣΠΑ, ενώ εξετάζει την δυνατότητα εκτέλεσης των επιμέρους έργων με ΣΔΙΤ. Αυτό αναφέρεται κυρίως στην κατασκευή του φράγματος Μελισσουδίου και των συνοδών έργων στην Β. Κέρκυρα, ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ, με εκτίμηση έναρξης των έργων εντός του 2022.

Δεύτερον, όπως επιβεβαιώνει και ο Υπουργός, το έργο αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των Μεγάλων Έργων, στον οποίο είχε ενταχθεί τον Δεκέμβριο του 2014, μετά από σχετική απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2017.

Τρίτον, ο Υπουργός διευκρινίζει ότι στην παρούσα φάση το Υπουργείο έχει υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης προς ΕΠΠΕΡΑΑ, ύψους 49 εκ. ευρώ για τα υποέργα ύδρευσης Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας.

Φυσικά και δεν εφησυχάζουμε. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη από κοντά.»