Δελτια Τυπου

Το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Εθνική Άμυνα, είναι καινοτόμο, απολύτως εφικτό και υλοποιήσιμο

Σε δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση του Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Εθνική Άμυνα, προέβη ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος, Στέφανος Γκίκας. Ο κ. Γκίκας χαρακτήρισε το πρόγραμμα «καινοτόμο, απολύτως εφικτό και υλοποιήσιμο που θα αλλάξει επί τα βελτίω την κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις και την διαβίωση των στελεχών».

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων έχουν ως εξής:

«Θα σας αναφέρω τα βασικά σημεία του Προγράμματός μας για την Εθνική Άμυνα, ένα Πρόγραμμα στην σύνταξη του οποίου, συμμετείχα ενεργά και εγώ.

Ξεκινώ με τις Στρατιωτικές Σχολές οι οποίες θα ενταχθούν σε Ενιαίο Κύκλο Σπουδών στο Λύκειο, δηλαδή, κοινή κατεύθυνση όλων των Στρατιωτικών Σχολών ή άλλων Σχολών «ένστολης καριέρας» (Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό), ώστε να είναι ενσυνείδητη η επιλογή των μαθητών – υποψηφίων φοιτητών.

Μελετούμε τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, απαρτιζόμενο από κορυφαίους Ανώτατους Επιτελείς και υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες. Το Συμβούλιο θα είναι το κατεξοχήν συμβουλευτικό όργανο «χειρισμού κρίσεων».

Αναδιοργανώνουμε και εξυγιαίνουμε παραγωγικές μονάδες και στρατιωτικά εργοστάσια, με στόχο τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Θεωρούμε αναγκαία την αναμόρφωση διατάξεων του νόμου 3883/2010 που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών, οι οποίες, αντί να επιλύουν, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα.

Διατηρούμε τον θεσμό της στρατιωτικής θητείας και ενισχύουμε την απόδοση των κλάσεων, λαμβανομένου υπόψη του δημογραφικού προβλήματος.

Χορηγούμε κίνητρα για την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας πριν την ένταξη στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναβαθμίζουμε τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών, ο οποίος συνεισφέρει θετικά τόσο στη στελέχωση όσο και στην ποιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προωθούμε την αναδιοργάνωση της δομής και των οργανογραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Επιτελείων και των Μονάδων, ώστε να είναι εναρμονισμένα με τη διεθνή πρακτική, τις νέες τεχνολογίες και την αποκτηθείσα εμπειρία.

Μειώνουμε τους στρατιωτικούς σχηματισμούς και τις μονάδες που δεν κρίνονται απαραίτητες και δημιουργούμε μικρές, ευέλικτες και αποτελεσματικές Δυνάμεις.

Προωθούμε την εξυγίανση των παραγωγικών μονάδων της εγχώριας αμυντικής μας βιομηχανίας με χρήση νέων οικονομικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

Αναμορφώνουμε το μοντέλο λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), με τροποποίηση του νόμου 3883/2010. Τα ΑΣΕΙ θα μπορούν πλέον να χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Δημιουργούμε δημόσιο φορέα, που θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων που προκύπτουν από τα εκκενούμενα στρατόπεδα, τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΥΕΘΑ, προκειμένου να ενισχυθούν οι πόροι για τη στέγαση των στελεχών.

Εκπονούμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατοχύρωση του δικαιώματος της κατά προτεραιότητα τοποθέτησης στην περιοχή προτίμησης και συνυπηρέτησης των συζύγων.

Αναβαθμίζουμε την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη και στις οικογένειές τους.

Προωθούμε την εξυγίανση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και εν συνεχεία, την δημιουργία ενιαίου Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων μετά από αναλογιστική μελέτη.

Η Νέα Δημοκρατία τέλος, θα άρει τον άδικο ηλικιακό «ρατσισμό» των Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών – σε άνω των 55 και κάτω των 55 – που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ και περιόρισε δυσανάλογα τα εισοδήματά τους και δεσμεύεται να αποκαταστήσει το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων».