Ομιλιες

Το σχέδιο νόμου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσελκύει Επενδύσεις, προάγει την Ανταγωνιστικότητα και προστατεύει τον Καταναλωτή

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε σήμερα ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία, προεκλογικά, είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Οικονομία και στις προϋποθέσεις προκειμένου να μπει ξανά η Χώρα «σε τροχιά ανάκαμψης και Ανάπτυξης.» Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων, δημιουργίας νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και πάταξης της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για στόχους, τους οποίους, όπως είπε, «υλοποιούμε σήμερα μέσα από το Κυβερνητικό μας Πρόγραμμα, το οποίο – πάρα την πανδημία – εφαρμόζεται με εντεινόμενους ρυθμούς».

Διευκρίνισε ότι η προσέλκυση επενδύσεων δεν περιορίζεται στις μεγάλες ξένες ή  Ελληνικές επενδύσεις, αλλά αφορά και στις μικρές ή μικρομεσαίες επενδύσεις. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, η χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία πολλές φορές λειτουργεί αποτρεπτικά.

Ο κ. Γκίκας εξήγησε ότι με το σχέδιο νόμου διευρύνονται οι δραστηριότητες που υπάγονται στο απλουστευμένο καθεστώς αδειοδότησης. Οκτώ νέες δραστηριότητες υπάγονται στο καθεστώς απλής γνωστοποίησης, όπου ο φορέας, μετά την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γνωστοποιεί στις αρμόδιες Αρχές την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση σχετικού φακέλου.

Επιπλέον τέσσερις δραστηριότητες υπάγονται στο καθεστώς έγκρισης, καθώς κατά την άσκησή τους τίθενται ζητήματα ασφαλείας, υγείας, περιβαλλοντικής προστασίας κ.α. Για αυτό τον λόγο, όπως επεσήμανε ο Βουλευτής, ενώ η διαδικασία είναι απλουστευμένη, προβλέπονται η αυτοψία χώρου και ο έλεγχος σε δύο στάδια.

Ο Στέφανος Γκίκας έκανε ειδική αναφορά στην εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, που υπάγεται στο καθεστώς έγκρισης. Υπογράμμισε ότι περί το 10% των περίπου 1.200 επιχειρήσεων βρίσκεται στην Κέρκυρα, όπου προβληματίζει η πρόβλεψη για τη διάρκεια της έγκρισης. Ενώ για την δραστηριοποίηση σε αιγιαλό – παραλία η έγκριση ισχύει για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήση αιγιαλού, δηλαδή μέχρι και 5 χρόνια, σε περίπτωση δραστηριοποίησης σε θαλάσσιο χώρο, δηλαδή σε εξέδρα, η έγκριση ισχύει για το διάστημα ενός έτους. «Είναι σαφές ότι ο ορίζοντας ενός έτος δεν είναι επαρκής», σχολίασε και εξήγησε ότι ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ακριβός, ενώ οι επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Για αυτό τον λόγο πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα η ισχύς της έγκρισης να οριστεί στα 5 ή 3 έτη.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σημάτων της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Εξήγησε ότι η μεταφορά είναι απαραίτητη, αφού υπό τις παρούσες συνθήκες καθυστερεί πολύ η έγκριση εμπορικών σημάτων. Τόνισε επιπλέον ότι ο ΟΒΙ «είναι σε θέση να διαχειριστεί την πρόσθετη αρμοδιότητα, καθώς χειρίζεται ήδη συναφή ζητήματα και έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία».

Ο Στέφανος Γκίκας χαρακτήρισε την προβλεπόμενη υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ και των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα «ως σημαντική προστιθέμενη αξία.» Εξήγησε ότι «το ΓΕΜΗ εξελίσσεται σε Εθνικό Μητρώο Οικονομικής Δραστηριότητας, από το οποίο θα προκύπτει η πλήρης εικόνα, με όλα τα στοιχεία, του συνόλου της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας». Κατά συνέπεια, όπως υπογράμμισε, «η οικονομική, αναπτυξιακή και εμπορική πολιτική θα μπορεί να γίνει πιο στοχευμένη και πιο σωστή»

Τέλος ο Βουλευτής αναφέρθηκε στην πλατφόρμα e-Katanalotis, η οποία εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς. Στο σχέδιο νόμου εισάγεται η υποχρέωση για τις μεγάλες αλυσίδες super market να ενημερώνουν καθημερινά την πλατφόρμα για τις τιμές ραφιού συγκεκριμένων προϊόντων. «Διασφαλίζεται έτσι η διαφάνεια των τιμών, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Στέφανος Γκίκας συμπέρανε ότι το σχέδιο νόμου «συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων και εισάγει αυτονόητες πρακτικές που θα βάλουν τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις που αποτελούν βαρίδι για την Οικονομία. Αναβαθμίζοντας υφιστάμενα εργαλεία, γίνεται δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς, προάγεται η ανταγωνιστικότητα ενώ προστατεύεται και διευκολύνεται ο καταναλωτής.»