Δελτια Τυπου

Το σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας  αναβαθμίζει την Ανώτατη Εκπαίδευση της Χώρας μας

Ομιλία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας.

Ο Βουλευτής παρατήρησε ότι το σχέδιο νόμου έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού, ώστε τα Ελληνικά ΑΕΙ να μπορούν να συναγωνίζονται τα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Σημείωσε επιπλέον, ότι στις διατάξεις εμπεριέχονται πολλές καινοτομίες, οι οποίες θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στην θέσπιση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία αντικαθιστά την ΑΔΙΠ, με τις αρμοδιότητές της να εμπλουτίζονται σε τρεις σημαντικούς τομείς: στον στρατηγικό σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ και στην αξιολόγησή τους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ θα εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας τετραετές πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής, πράγμα που θεσπίζεται για πρώτη φορά και την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Τμημάτων, Σχολών ή Πανεπιστημίων. Υπογράμμισε ότι θα παρακολουθεί επιπλέον την μετάβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και θα εισηγείται επιπλέον προτάσεις για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας. 

Ο Στέφανος Γκίκας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το Ανώτατο Συμβούλιο θα ασχολείται και με την κατανομή της ετήσιας επιχορήγησης των ΑΕΙ, όπου προβλέπεται μία σημαντική καινοτομία. Πλέον, το 80% των κονδυλίων θα διανέμεται στα ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ το 20% θα συνδέεται με τους δείκτες ποιότητας των Ιδρυμάτων. Ενώ όλα τα ΑΕΙ μπορούν να λάβουν το 100% της επιχορήγησης, ο Βουλευτής τόνισε ότι δίνεται ισχυρό κίνητρο στα ΑΕΙ να προβούν σε βελτιώσεις στην έρευνα, στην εξωστρέφεια και στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, προκειμένου να αντλήσουν περισσότερους πόρους.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε και στις διατάξεις που αφορούν στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), διηγούμενος ότι μόλις ανέλαβε η Υπουργός Παιδείας, την επισκέφθηκε προκειμένου να της μεταφέρει το αίτημα καθηγητών του Ιονίου Πανεπιστημίου να μειωθεί η γραφειοκρατία γύρω από τους ΕΛΚΕ, ώστε τα ερευνητικά προγράμματα να υλοποιούνται πιο αποτελεσματικά. 

Ο Βουλευτής εξήγησε ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις «στην ουσία παύεται η γραφειοκρατική αγκύλωση που δυσχέραινε την υλοποίηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.» Έτσι, μεταξύ άλλων, πλέον ο προϋπολογισμός κάθε έργου ή προγράμματος θα είναι αυτοτελής και διακριτός σε σχέση με τον προϋπολογισμό των υπόλοιπων έργων, ενώ για τα πολυετή έργα θα είναι συνοπτικός και δεν θα πραγματοποιείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη. Ο Στέφανος Γκίκας συμπέρανε ότι θεσπίζεται «μεγαλύτερη ευελιξία στην λειτουργία των ΕΛΚΕ,  πράγμα που θα διευκολύνει σημαντικά το έργο των ερευνητών, χωρίς να παραμερίζονται ωστόσο η διαφάνεια και η λογοδοσία.»

Σε ότι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των 37 Τμημάτων που ιδρύθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Βουλευτής τόνισε ότι προτού ιδρυθούν δεν προηγήθηκε η υποχρεωτική τους αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σκοπιμότητας και δεν διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα και η βιωσιμότητα των Τμημάτων. Επιπλέον, επικρότησε το γεγονός, ότι δίνεται η δυνατότητα, η νέα ΕΘΑΑΕ να αξιολογήσει τα εν λόγω Τμήματα και να εισηγηθεί αν θα πρέπει να λειτουργήσουν ή όχι.

Σε ότι αφορά στο άρθρο 50, για την αναγνώριση ξένων πτυχίων, ο Στέφανος Γκίκας υπενθύμισε ότι Οδηγία της ΕΕ του 2005 προβλέπει ότι κάτοχοι πτυχίων εξωτερικού, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ, μπορούν να λάβουν μέρος στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. Έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε την συγκεκριμένη ρύθμιση επί τέσσερα χρόνια και «λίγο πριν τις εκλογές, προφανώς για μικροπολιτικούς λόγους, την κατήργησε με νόμο.» Δήλωσε πως ορθώς το Υπουργείο Παιδείας την επαναφέρει, καθώς η Χώρα οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές της ΕΕ.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Στέφανος Γκίκας συμπέρανε ότι το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου προάγει την ανώτατη εκπαίδευση και ακολουθεί καλές πρακτικές του εξωτερικού. Δήλωσε δε βέβαιος ότι τα Ελληνικά ΑΕΙ, σε λίγα χρόνια θα είναι και στο ερευνητικό πεδίο ισάξια με τα ΑΕΙ άλλων προηγμένων χωρών.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ: