Δελτια Τυπου

Υλοποίηση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων Περιόδου 2014-2020

Ερώτηση Στ. Γκίκα για την υλοποίηση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Περιόδου 2014-2020
Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής αμυνας κ. Πάνο Καμμένο

ΘΕΜΑ : Υλοποίηση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων Περιόδου 2014-2020

Κύριε Υπουργέ,

Στις 30 Ιουλίου 2014, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλου, την υλοποίηση 42 εξοπλιστικών προγραμμάτων και υποπρογραμμάτων συνολικού ύψους σχεδόν δύο (2) δισ. Ευρώ, που αφορούν την περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, εκ των 1.997.449.000€, 29.600.000€ αφορούν προγράμματα πρόσκτησης μεταχειρισμένου υλικού, τα 656.516.000€ προμήθειες πυρομαχικών και αναλωσίμων προς συμπλήρωση αποθεμάτων, τα 907.400.000€ προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μέσων, και όλα τα υπόλοιπα αφορούν προγράμματα συντήρησης/επισκευής και υποστήριξης υφιστάμενων μέσων και υποδομών.

Επειδή, έχουν παρέλθει 10 περίπου μήνες από την έγκριση υλοποίησης των παραπάνω εξοπλιστικών προγραμμάτων,

Επειδή, τα περισσότερα από τα παραπάνω υποπρογράμματα θεωρούνται απολύτως κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ε.Δ., όπως για παράδειγμα η επισκευή πετρελαιοκινητήρων ΜΤU των Φρεγατών τ. ΜΕΚΟ-200ΗΝ, η υποστήριξη κινητήρων των Φρεγατών τ. S, ή των Πυραυλάκατων του ΠΝ, ο εκσυγχρονισμός συστημάτων ΠΒ του ΣΞ, κλπ,

Επειδή, για ένα σημαντικό μέρος των υποπρογραμμάτων αυτών, όπως προκύπτει από πληροφορίες, η δρομολόγηση τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πόσα, εκ των συνολικά 42 επιχειρησιακά απαραίτητων εξοπλιστικών προγραμμάτων, έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα;
Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Άμυνας για την υλοποίηση των συνολικά 42 εγκεκριμένων προγραμμάτων και υποπρογραμμάτων; Υπάρχουν σχετικά χρονοδιαγράμματα;