Στ. Γκίκας «Υλοποιείται η Κυβερνητική Δέσμευση για το νέο Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Ματθαίου»

Επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποιούν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ),

Περισσότερα