Δελτια Τυπου

Eπιτυχόντες Αστυνομικών Σχολών και στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ερώτηση για τους επιτυχόντες Αστυνομικών Σχολών και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2015
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο και τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές ετών 2013/2014 και 2014/2015 και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Τεράστια αναστάτωση, άγχος και ταλαιπωρία έχει δημιουργηθεί στους προς εισαγωγή άρρενες – επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές της χώρας ετών 2013-2014 και 2014-2015, καθώς, προφανώς ένεκα ελλείψεως συντονισμού των συναρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων σας, αυτοί καλούνται προς κατάταξη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, ενώ επίκειται από τον Σεπτέμβριο 2015 η εγγραφή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 23 Ν. 4115/2013.

Ειδικότερα, αν και επιτυχόντες και αναμένοντες καρτερικά την εισαγωγή τους, οι κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες αποστέλλουν σημειώματα κατάταξης, οι οποίες, ενώ τους γνωστοποιείται το γεγονός της επικείμενης εισαγωγής των σπουδαστών στις οικείες Σχολές, δεν προβαίνουν στην χορήγηση αναβολής κατάταξης έως του χρόνου της επικείμενης εγγραφής των, με αποτέλεσμα να γεννάται τεράστιο πρόβλημα τόσο στους επιτυχόντες όσο και στις οικογένειές τους. Ως καθίσταται σαφές, πρόκειται για μία ταλαιπωρία πρωτοφανή, άνευ αιτίας και ουσίας, εξ αιτίας αμιγώς γραφειοκρατικού προβλήματος και έλλειψης σχετικής πρόνοιας, η οποία και πρέπει να αρθεί τάχιστα.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Πώς θα αντιμετωπίσετε θεσμικά το ανωτέρω ζήτημα για τους επιτυχόντες των ετών 2013-2014 & 2014-2015 και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
Έως της οριστικής επίλυσης του προβλήματος και με δεδομένο ότι έχουν ήδη αποσταλεί σχετικά σημειώματα κατάταξης στους επιτυχόντες προς εισαγωγή, θα δοθεί άμεση εντολή στις υπηρεσίες στρατολογίας ανά την Επικράτεια για την προσωρινή στρατολογική τακτοποίηση των επιτυχόντων ούτως ώστε να τυγχάνουν νομίμως αναβολής ή αναστολής κατάταξης ;