Αρθρα

To οφείλουμε στην νέα Γενιά

Συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από την 20η Νοεμβρίου 1989, όταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2101/1992.

Η Σύμβαση λειτουργεί για την Κυβέρνηση και την Πολιτεία ως οδηγός, σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώνεται, κατά πόσο υλοποιείται η Σύμβαση, αν εφαρμόζονται οι νόμοι για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ελλιπής υλοποίηση, προβλέπεται η υποχρέωση λήψης μέτρων για την διόρθωση των όποιων στρεβλώσεων. 

Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει λοιπόν την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στα παιδιά και στις επόμενες γενιά. 

Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και των εφήβων που ζουν στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν. Αυξήθηκαν σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, αλλά και η βρεφική θνησιμότητα. Παράλληλα, εισπράττοντας την αβεβαιότητα από το οικείο περιβάλλον, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά αγωνιούν έντονα για το μέλλον.

Σημειώνεται επιπλέον η περαιτέρω μείωση του αριθμού γεννήσεων, ο οποίος έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, δηλαδή από το 1932, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων στην Χώρα μας.

Σταδιακά, η Ελλάδα βγαίνει από την μαύρη δεκαετία της κρίσης. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εργάζεται σκληρά για την αποκατάσταση της κανονικότητας, την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία νέων καλών θέσεων εργασίας. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών θα έχει ως συνέπεια και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης των παιδιών, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν να επιστρέφουν στην Χώρα οι νέοι που αναζήτησαν μία καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Η οικονομική ανέχεια και αβεβαιότητα θα πάψει να είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την δημιουργία οικογένειας.

Υπενθυμίζεται, ότι η Κυβέρνησή μας έχει εξαγγείλει την έμπρακτη στήριξη νέων οικογενειών, και νομοθετεί την χορήγηση επιδόματος για κάθε παιδί που γεννιέται, την μείωση του ΦΠΑ για βρεφικά είδη και την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 Ευρώ για κάθε παιδί. Πρόκειται για μέτρα που συνεισφέρουν στο δικαίωμα των παιδιών για μία καλή και ποιοτική ζωή. 

Η προστασία των παιδιών, η κάλυψη όλων των αναγκών τους, η προστασία τους από κάθε μορφή κακοποίησης, η εξασφάλιση της δυνατότητας πλήρους ανάπτυξης και εξέλιξής τους και η προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων έκφρασης αποτελούν υποχρέωσή μας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη μίας σωματικά, ψυχικά και πνευματικά υγειούς, δημιουργικής και καλά μορφωμένης νέας γενιάς και για αυτό εργαζόμαστε.