Έκτακτη Αποδέσμευση 1 εκατ. Ευρώ για τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας

Υπογράφηκαν από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, και αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αποδεσμεύουν 1 εκατ. Ευρώ για τις έκτακτες επισκευές του οδικού δικτύου των Δήμων Νότιας και Βόρειας Κέρκυρας, από τις σοβαρές ζημίες που υπέστη στις θεομηνίες του περασμένου χειμώνα.

Συγκεκριμένα, τα έργα που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι τα εξής: 

Για τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας εγκρίθηκε η δέσμευση του ποσού των 400.000 Ευρώ για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής «Χαλικούνα» Αγίου Ματθαίου και λίμνης Κορισσίων της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας». Επίσης, αποδεσμεύεται το ποσό των 100.000 Ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση τμήματος δημοτικού δρόμου Πεντατίου – Αϊ Γόρδη της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Νότιας Κέρκυρας».

Στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας θα πιστωθεί το ποσό των 380.000 Ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Επιπλέον, άλλες 120.000 Εύρω χορηγούνται για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής Οδού ΕΠ17-ΑΓΝΙ της Δ.Ε. Κασσωπαίων».

Μετά την δημοσιοποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Επιθυμώ να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η Χώρα μας, τήρησε την υπόσχεση που μας έδωσε μετά τις θεομηνίες του χειμώνα, όταν τον επισκεφθήκαμε μαζί τους Δημάρχους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας. 

Η έκτακτη αποδέσμευση του ενός εκατομμυρίου Ευρώ θα βοηθήσει ουσιαστικά τους νέους Δήμους, οι οποίοι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Τονίζω ότι το ποσό αυτό είναι ανεξάρτητο από τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η Κυβέρνησή μας στέκεται δίπλα στην Ελληνική Περιφέρεια και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία.»