Αναγκαίος ο Εκσυγχρονισμός του ΕΦΚΑ για την Αποτελεσματική Λειτουργία του Οργανισμού

 

 

Ομιλία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας.

Ο Βουλευτής ανέφερε ότι ο ΕΦΚΑ υστερεί στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, γεγονός που «προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους, αλλά και στους εργαζόμενους». 

Εξήγησε ότι η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού, με τον οποίο έγινε «απλή ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων. Δεν προβλέφθηκε ωστόσο η διόρθωση των παθογενειών τους, δεν καταρτίστηκε κανένα σύγχρονο Οργανόγραμμα και δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις», τόνισε. 

Ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι συνέπεια των παραλήψεων είναι η εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία απόδοσης συντάξεων, η δυσκολία των ασφαλισμένων να διεκπεραιώσουν απλές διαδικασίες, ενώ θύμισε ότι «το καλοκαίρι του 2019, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «κληρονόμησε» περισσότερες από 1 εκατ. ασφαλιστικές εκκρεμότητες.» Ο Βουλευτής σχολίασε ότι οι πολίτες δικαίως δυσανασχετούν, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ένα στα δύο παράπονα που κατατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη, αφορούν στον ΕΦΚΑ.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εργάστηκε από την αρχή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού, προβαίνοντας σε μία σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων, οι οποίες είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το 2021 αποδόθηκαν 225.000 νέες συντάξεις, ενώ εκκαθαρίστηκαν περισσότερες από 57.000 κύριες συντάξεις του ΟΓΑ. Σημείωσε ότι έχουν πιστοποιηθεί ήδη 458 λογιστές και δικηγόροι, που θα αρχίσουν σύντομα να εκδίδουν αποφάσεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα ο ΕΦΚΑ παρέχει 53 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που διευκολύνουν σημαντικά τους πολίτες, ενώ η λειτουργία του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1555 «συγκεντρώνει εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά ικανοποίησης από τους πολίτες.»

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Βουλευτής «για την παροχή υπηρεσιών ευρωπαϊκών προδιαγραφών απαιτείται ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του ΕΦΚΑ, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεσμοθετείται σύστημα επιβράβευσης παραγωγικότητας του προσωπικού του ΕΦΚΑ. Υπάλληλοι που θα πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους που θα τίθενται από τις Γενικές Διευθύνσεις, θα επιβραβεύονται. Ο Βουλευτής εξήγησε ότι με αυτό τον τρόπο «επιδιώκεται βελτίωση στην απόδοση των υπαλλήλων και κατ’ επέκταση και του ΕΦΚΑ, καθώς υπάρχουν υπάλληλοι διαφόρων ταχυτήτων, ενώ μεταξύ του ταχύτερου και του αργότερου μεσολαβεί χάος

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε και στην σύσταση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών για την αντιμετώπιση καταγγελιών. Η Μονάδα θα διερευνά καταγγελίες και αιτήματα, ενώ της δίνεται η δυνατότητα να προβαίνει και σε αυτεπάγγελτους ελέγχους. Σημείωσε ότι «για την ενίσχυση της λογοδοσίας των υπαλλήλων επιταχύνονται σημαντικά οι πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες σήμερα διαρκούν κατά μέσο όρο 2 χρόνια!»

Αναφερόμενος στην δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή θητεία από το Δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, ο Στέφανος Γκίκας εξήγησε ότι εισάγεται, ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ «σε έναν πιο αποτελεσματικό Φορέα που θα είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την αποστολή του με σύγχρονες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές.» Σημείωσε ότι η πρόσληψη θα γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη και σε σύμπραξη με τον ΑΣΕΠ και τόνισε ότι απαιτούνται έμπειροι επαγγελματίες με ειδικά προσόντα. 

Σε ότι αφορά στην κατάργηση παρωχημένων διατάξεων, οι οποίες καθυστερούν την ολοκλήρωση προμηθειών, ο κ. Γκίκας έκρινε πως πρόκειται για μία επιτακτική πρόβλεψη. Υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση ενός συστήματος προμήθειας που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και ταχύτητα και είναι στο πλαίσιο που θέτει η ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να μας βρίσκει όλους σύμφωνους».

Θεώρησε επιπλέον λογική την πρωτοβουλία σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, καθώς όπως επεσήμανε, ο ΕΦΚΑ διαθέτει περίπου 400 ακίνητα, η αντικειμενική αξία των οποίων ξεπερνά το 1 δις Ευρώ, με το 20% αυτών να παραμένει αναξιοποίητο. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ενοικιάζονται ακίνητα για την στέγαση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ο Στέφανος Γκίκας έκανε λόγο για «σημαντική απώλεια πόρων».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής συμπέρανε: «Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην θεραπεία των παθογενειών του ΕΦΚΑ, που οδηγούν στην ταλαιπωρία των πολιτών και δεν επιτρέπουν στον Οργανισμό να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Με το νομοσχέδιο, ο ΕΦΚΑ εκσυγχρονίζεται, ενισχύεται και διαμορφώνονται οι βάσεις για την αποτελεσματική, ταχεία και σωστή υλοποίηση των Κοινωνικών Πολιτικών του Κράτους